AEO

AEO (Authorized Economic Operator) to status przyznawany przez cła i organy kontroli celnej, który potwierdza,…

Asertywność

Asertywność to umiejętność wyrażania własnego zdania, emocji i postaw w sposób bezpośredni, nie naruszając przy…

Badanie potrzeb szkoleniowych

Badanie potrzeb szkoleniowych to proces identyfikacji luki między obecnymi a pożądanymi umiejętnościami, wiedzą i kompetencjami…

BREXIT

Brexit to skrót od terminu „British Exit”, który odnosi się do procesu, w którym Wielka…

Case study (studium przypadku)

Case study, znane również jako studium przypadku lub analiza przypadku, to metoda badawcza zawierająca szeroki…

CBAM

CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism) to mechanizm dostosowania granicznego węglowego, który ma na celu wprowadzenie…

CMR

CMR (Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route) to międzynarodowa umowa…

Coaching

Coaching to proces towarzyszenia osobie lub grupie osób w celu maksymalizacji ich zawodowego i osobistego…

Cross-trade

Cross-trade to praktyka obejmująca różne aspekty w zależności od kontekstu, w którym jest stosowana. W…