BREXIT

Brexit to skrót od terminu „British Exit”, który odnosi się do procesu, w którym Wielka Brytania opuściła Unię Europejską po przeprowadzeniu referendum w czerwcu 2016 roku i zakończeniu okresu przejściowego w styczniu 2020 roku. To wydarzenie miało znaczący wpływ na kraje członkowskie UE, jak i na samą Wielką Brytanię, w szczególności na ich stosunki handlowe, regulacje celne, swobodę przepływu osób, usług i towarów oraz inne aspekty związane z integracją gospodarczą. Brexit wywołał wiele zmian w relacjach biznesowych, wymagając od firm dostosowania się do nowych przepisów i procedur celnych oraz negocjowania nowych umów handlowych.


Dowiedz się więcej na naszych szkoleniach dedykowanych procedurom Brexit.

Zobacz inne definicje