SAD

SAD (Jednolity Dokument Administracyjny) to elektroniczny system służący do składania deklaracji celnych oraz administracji dokumentacji związanej z importem, eksportem i przepływem towarów międzynarodowych. Jest to narzędzie używane przez organy celne oraz przedsiębiorstwa do przetwarzania, monitorowania i kontrolowania przesyłek towarowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami celnymi i handlowymi.

W ramach SAD, deklaracje celne są składane elektronicznie przez importerów, eksporterów lub przedstawicieli celnych, a następnie przetwarzane przez właściwe organy celne w celu określenia stawek cłowych, podatków, kontroli bezpieczeństwa oraz spełnienia innych wymogów regulacyjnych. System SAD umożliwia również wymianę informacji między różnymi instytucjami i organami administracji publicznej, co przyczynia się do usprawnienia procedur celnych i handlowych.

Dla przedsiębiorstw, korzystanie z systemu SAD jest kluczowe dla zapewnienia zgodności z przepisami celno-handlowymi oraz efektywnego zarządzania przepływem towarów międzynarodowych. Umożliwia także śledzenie statusu przesyłek, kontrolę kosztów związanych z importem i eksportem oraz ograniczenie ryzyka związanego z nieprawidłowym wypełnieniem dokumentów celnych.

Dowiedz się więcej o SAD podczas naszych szkoleń celnych.

Zobacz inne definicje