Szkolenia zamknięte dla firm

Szkolenie zamknięte jakiego potrzebujesz

Szkolenie zamknięte to szkolenie w 100% dostosowane do Twoich potrzeb. Bierzemy pod uwagę uwarunkowania rynkowe Twojej firmy, jej doświadczenia, aktualną sytuację i perspektywy. Dzięki temu otrzymujesz szkolenie „szyte na miarę”, które da Ci największe możliwości rozwoju.

Szkolenia zamknięte jakości VADEMECUM

 • Pomagamy w wyborze sal konferencyjnych, organizacji cateringu, noclegów i atrakcji dla uczestników.
 • Nie wymagamy przedpłat. Płatności możesz dokonać po zakończonym szkoleniu.
 • Do każdego szkolenia przygotowujemy autorskie materiały dla
  uczestników.
 • Szkolenia zamknięte organizujemy na terenie całej Polski w formule stacjonarnej, wyjazdowej i online.

Zalety szkoleń zamkniętych dla firm

Przykładowe tematy szkoleń zamkniętych

 • SIŁA I ODPORNOŚĆ PSYCHICZNA – jak wzmacniać i uwolnić swój potencjał życiowy?
 • FRIS® – WSZYSTKO, CO CHCIELIBYŚCIE WIEDZIEĆ O SOBIE I INNYCH, ALE NIE WIECIE, JAK ZAPYTAĆ
 • DESIGN THINKING – kreatywne rozwiązywanie problemów i tworzenie innowacji
 • PROFILAKTYKA BÓLU KRĘGOSŁUPA – ZAJĘCIA DLA OSÓB WYKONUJĄCYCH PRACĘ SIEDZĄCĄ – krótki, interaktywny wykład „na wesoło”
 • PRACUJ Z GŁOWĄ – techniki pamięciowe pomocne w pracy zawodowej
 • MOTYWACJA I AUTOMOTYWACJA – przełamywanie blokad w działaniu
 • SIŁA I ODPORNOŚĆ PIELĘGNIARKI ORAZ REJESTRATORKI MEDYCZNEJ – trening radzenia sobie ze stresem i wzmacniania odporności psychicznej
 • JOB CRAFTING – wzmacnianie motywacji i zaangażowania
 • NEGOCJACJE HANDLOWE DLA PRAKTYKÓW
 • SPRZEDAŻ NA RYNKU O WYSOKIEJ KONKURENCYJNOŚCI I ŚWIADOMOŚCI KLIENTA
 • ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM SPRZEDAŻOWYM – budowanie autorytetu, wiarygodności i mądrości w zarządzaniu zespołem
 • TRENING NEGOCJACJI RACJONALNYCH
 • PROFESJONALNY SERWIS WIZYTÓWKĄ FIRMY
 • TRUDNE SYTUACJE W OBSŁUDZE KLIENTA
 • TELEFONICZNA OBSŁUGA KLIENTA
 • OBSŁUGA PACJENTA W PLACÓWCE MEDYCZNEJ z uwzględnieniem pacjentów ze szczególnymi potrzebami
 • FACYLITACJA − nowoczesne strategie wspierania zespołu w osiąganiu celu
 • FEEDBACK, czyli sztuka udzielania informacji zwrotnej
 • DELEGOWANIE – jak uwolnić swój czas i zmotywować pracowników
 • KONSTRUKTYWNE ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW, czyli jak okiełznać emocje i przejść do efektywnej pracy
 • TRENING PROWADZENIA TRUDNYCH ROZMÓW Z PRACOWNIKAMI w oparciu o model DISC
 • COACHINGOWE ZARZĄDZANIE, czyli skutecznie deleguj i rozliczaj z zadań
 • NARZĘDZIA COACHINGOWE W RĘKACH MENEDŻERA
 • POZNAJ MOC TWOJEGO ZESPOŁU – szkolenie z użyciem narzędzia FRIS
 • NARZĘDZIA I TECHNIKI MOTYWOWANIA PRACOWNIKÓW W PRACY ZDALNEJ
 • ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM PRODUKCYJNYM – motywowanie, delegowanie i egzekwowanie zadań, reagowanie na błąd
 • FORMALNE I NIEFORMALNE ASPEKTY ZARZĄDZANIA – budowanie autorytetu, trudne rozmowy, praca nad postawą
 • KREATYWNE ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW – konflikty, emocje i stres, wspieranie innowacyjności
 • PROWADZENIE ROZMÓW OCENIAJĄCYCH – ocena bieżąca i okresowa, informacje zwrotne w trudnych sytuacjach
 • KOMUNIKOWANIE SIĘ I ZARZĄDZANIE ZMIANĄ – jak mówić o zmianach, wdrażanie, motywowanie do zmiany
 • ELEMENTY PRAWA PRACY DLA ZARZĄDZAJĄCYCH LUDŹMI NA PRODUKCJI
 • MINIMALNE I ZASADNICZE WYMAGANIA DLA MASZYN. ZALECENIA POKONTROLNE INSPEKTORÓW PIP
 • PROBLEM SOLVING – rozwiązywanie problemów na produkcji
 • ZARZĄDZANIE ŁAŃCUCHEM DOSTAW
 • ZRZĄDZANIE PRACOWNIKAMI ZZA WSCHODNIEJ GRANICY
 • CO WARTO WIEDZIEĆ O ADAPTACJI ŻEBY UTRZYMAĆ PRACOWNIKÓW ZZA WSCHODNIEJ GRANICY W ZESPOLE
 • DYSCYPLINA I ORGANIZACJA PRACY – z uwzględnieniem problemów związanych z dopalaczami i narkotykami
 • PSYCHOLOGIA POZYTYWNA W ORGANIZACJI
 • OFFICE MANAGER 4.0
 • INTERWENCJA KRYZYSOWA – JAK WSPIERAĆ ZESPÓŁ W SYTUACJI KRYZYSU
 • CZAS PRACY KIEROWCÓW – Z PRZYKŁADAMI KAR
 • HR BIZNES PARTNER – budowanie pozycji eksperckiej pracowników HR
 • ZAKAZ DYSKRYMINACJI I MOBBINGU W MIEJSCU PRACY – aspekty prawne i psychologiczne
 • JAK PROWADZIĆ ROZMOWY ZWALNIAJĄCE?
 • ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW W POLSCE w 2022 r. Szkolenie uwzględnia zmiany od 29.01.2022 r. oraz szczególne zasady powierzania pracy osobom pochodzącym z Ukrainy
 • DELEGOWANIE ZADAŃ I MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW PRZEZ PRYZMAT STYLÓW MYŚLENIA I DZIAŁANIA – warsztat w oparciu o Model FRIS
 • PRAWNE I PODATKOWE ASPEKTY PROJEKTÓW CSR ORGANIZOWANYCH PRZEZ PRACODAWCĘ
 • ROZLICZENIA TRANSAKCJI W MIĘDZYNARODOWYM OBROCIE TOWAROWYM
 • PRAKTYCZNE METODY ZARZĄDZANIA RYZYKIEM CELNYM W PRZEDSIĘBIORSTWIE
 • ZARZĄDZANIE RYZYKIEM CELNYM W PRZEDSIĘBIORSTWIE
 • KONTRAKTY EKSPORTOWE I IMPORTOWE WG STANDARDÓW EUROPEJSKICH (umowa międzynarodowej sprzedaży MIH). INCOTERMS® 2020
 • AEO I PROCEDURA UPROSZCZONA DLA EKSPORTERÓW I IMPORTERÓW
 • Standard bezpieczeństwa i ochrony w łańcuchu dostaw –AEOS/AEOF
 • Obrót wyrobami akcyzowymi – dziś i po zmianie w przepisach
 • CENY TRANSFEROWE W PRAKTYCE
 • VAT W TRANSAKCJACH ŁAŃCUCHOWYCH
 • ANALIZA DOKUMENTÓW DO ODPRAWY CELNEJ – studium przypadków
 • Konwencja CMR i Prawo przewozowe
 • AKREDYTYWA DOKUMENTOWA (CAD), JAKO FORMA PŁATNOŚCI W TRANSAKCJACH MIĘDZYNARODOWYCH
 • ADR DLA PRACOWNIKÓW MAGAZYNU
 • ZASADY PRAWIDŁOWEGO ZAŁADUNKU POJAZDÓW I MOCOWANIA ŁADUNKÓW
 • DOKUMENTY W ZAKUPACH BIZNESOWYCH
 • ADR – TRANSPORT TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH
 • ZARZĄDZANIE PROJEKTEM ZAKUPOWYM
 • MODELE KOSZTOWE W ZAKUPACH NIEPRODUKCYJNYCH
 • ZARZĄDZANIE KATEGORIĄ ZAKUPOWĄ
 • BUDOWANIE STRATEGII ZAKUPOWEJ
 • PROFESJONALNY STRAŻNIK MIEJSKI – warsztaty dla pracowników Straży Miejskiej
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE NA ROBOTY BUDOWLANE
 • NOWELIZACJA USTAWY O POSTĘPOWANIU EGZEKUCYJNYM W ADMINISTRACJI
 • POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE wg KPA
 • OBSŁUGA KLIENTA – budowanie wizerunku profesjonalnego urzędnika
 • NAJNOWSZE USPRAWNIENIA PROCESU INWESTYCYJNEGO W PRAWIE BUDOWLANYM
 • ELEKTRONIZACJA ZAMÓWIEŃ W PRAKTYCE
 • ZAGROŻENIA KORUPCYJNE W CODZIENNEJ PRACY – jak ich unikać i jak sobie z nimi radzić?
 • PROFESJONALNA OBSŁUGA PACJENTA W PLACÓWCE MEDYCZNEJ
 • ODPOWIEDZIALNOŚC ZA NARUSZENIE DYSCYPLINY FINANSÓW PUBLICZNYCH
 • KOMPETENCJE JĘZYKOWE DLA URZĘDNIKÓW – jak mówić i pisać żeby być zrozumianym

Zorganizowaliśmy już ponad 2000 szkoleń zamkniętych

Sprawdź referencje

Chcesz poznać szczegóły dotyczące szkoleń zamkniętych?

Skontaktuj się z nami!

+48 71 341 85 10

vade@vade.com.pl