Polityka prywatności i polityka cookies

stosowana przez Vademecum – Konferencje i Szkolenia Sp. z o.o.

Respektując prawo do prywatności i ochrony danych osobowych odwiedzających internetowy serwis www.vade.com.pl Vademecum – Konferencje i Szkolenia Sp. z o.o. (zwana dalej Vademecum
Sp. z o.o informujemy, że Państwa dane osobowe, przekazywane dobrowolnie we wszelkich formularzach rejestracyjnych, przechowujemy i przetwarzamy w sposób zgodny z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) „RODO”.

Administratorem przekazanych danych jest Vademecum – Konferencje i Szkolenia
Sp. z o.o.
we Wrocławiu, ul. Aleja Piastów 11 lok.2, 52-424 Wrocław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS: 0000079530 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Dane osobowe, których jesteśmy administratorem mogły zostać pozyskane bezpośrednio od Państwa lub Państwa Pracodawców, poprzez formularze zamieszczone na stronie www.vade.com.pl, przekazane w trakcie rozmowy telefonicznej lub korespondencji mailowej w procesie rekrutacji na szkolenia, przekazane w procesie ofertowania /negocjacji umów na świadczenie oferowanych przez nas usług (Klienci / Kontrahenci), jak również w procesie wyboru / nawiązania współpracy z Podmiotami dostarczającymi usługi dla Vademecum. Dane osobowe mogą być również przekazane nam w drodze umowy powierzenia przez innego Administratora danych w celu realizacji przez Vademecum zlecenia usługi szkoleniowej. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia umowy i realizacji współpracy pomiędzy Spółką Vademecum, a Dostawcą / Odbiorcą usługi.

W zależności od celu, w jakim zostały pozyskane, Państwa dane osobowe są przetwarzane w zakresie danych identyfikacyjnych, danych teleadresowych, w tym adresu e-mail, nazwy firmy, NIP, REGON, nr rachunku bankowego, historii rozliczeń i historii zrealizowanych usług, danych identyfikacyjnych pracowników/przedstawicieli wskazanych przez Państwa firmę, wizerunku (Uczestnik szkolenia realizowanego on-line, włączając kamerę internetową na wykorzystywanym do udziału w spotkaniu sprzęcie elektronicznym, wyraża zgodę na przetwarzanie jego wizerunku w ramach niniejszego szkolenia).

Państwa dane osobowe przetwarzane na podstawie umowy, będą przetwarzane przez okres konieczny do realizacji tejże umowy, a po jej zakończeniu przez okres wymagany przepisami prawa. Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu jej cofnięcia.

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celu:

 • realizacji usług w zakresie organizacji szkoleń / konferencji / eventów;
 • przekazywania informacji handlowych w zakresie działalności Spółki Vademecum;
 • obsługi księgowej (np. wystawianie faktur za wykonane usługi może wiązać się
  z przetwarzaniem danych osobowych, itd.);
 • dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej;
 • obsługi reklamacji,
 • prowadzenia analiz statystycznych;
 • przechowywania dla celów archiwalnych.

Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych może być zawarta umowa w zakresie świadczenia usługi organizacji szkoleń, jak również dobrowolnie wyrażona zgoda, którą można cofnąć w każdym czasie. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, jednakże brak zgody uniemożliwi Spółce Vademecum przedstawienie Państwu informacji marketingowych dotyczących oferty naszych produktów lub usług.

Państwa dane osobowe, w zależności od celu, w jakim zostały pozyskane, będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) b) c) i f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO):

 1. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. działania, na które została pozyskana Państwa dobrowolna zgoda, np. akceptacja Cookies na stronie internetowej https://www.vade.com.pl, zgoda na przetwarzanie wizerunku lub zapis do newslettera.
 2. art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie konieczne jest do przygotowania i realizacji umowy o współpracy z Vademecum – Konferencje i Szkolenia sp. z o.o. W przypadku osób przekazujących swoje dane osobowe telefonicznie, mailowo lub za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie https://www.vade.com.pl, w związku z zapytaniem ofertowym lub rejestracją na szkolenie, przyjmuje się, że podstawą prawną przetwarzania ich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit b) RODO – tj. dane te są przetwarzane w celu wykonania umowy, lub podjęcia działań przed zawarciem umowy. Akceptacja Regulaminu dostępnego na stronie każdego szkolenia jest traktowana jako Umowa, na podstawie której świadczone są oferowane usługi.
 3. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – tj. przetwarzanie jest niezbędne do realizacji obowiązków ciążących na Spółce, takich jak prowadzenie rozliczeń finansowych, w tym podatkowych.
 4. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – tj. przetwarzanie jest konieczne dla realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Spółki Vademecum, takich jak:
  • obsługa korespondencji, reklamacji,
  • ewentualna konieczność odpierania lub realizacji roszczeń cywilnoprawnych,
  • zapewnienie rozliczalności (wykazanie przestrzegania prawa – przetwarzanie w celach dowodowych),

Dane osobowe mogą być przekazywane głównie podmiotom zewnętrznym dostarczającym i wspierającym systemy teleinformatyczne Spółki, dostawcom usług prawnych, doradczych, audytowych, hotelarskich czy rachunkowych. Podmioty te będą przetwarzać Państwa dane jedynie na zlecenie, na podstawie niezbędnych umów powierzenia przetwarzania danych oraz przy zapewnieniu przez te podmioty odpowiednich środków w celu ochrony danych. Spółka Vademecum nie przekazuje Państwa danych poza Unię Europejską.

Jako Administrator danych osobowych, Vademecum – Konferencje i Szkolenia Sp. z o.o. zapewnia prawo do:

 • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
 • przenoszenia danych;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) jeżeli sądzą Państwo, że przetwarzanie narusza przepisy RODO;
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce przed wycofaniem zgody.

Wykorzystanie plików Cookies i podobnych technologii

Mogą Państwo przeglądać serwis www.vade.com.pl bez konieczności informowania Vademecum
Sp. z o.o. o swojej tożsamości i ujawniania jakichkolwiek danych osobowych. Jednak z chwilą przekazania swoich danych osobowych za pośrednictwem dowolnego z dostępnych na stronie serwisu formularzy, przestają Państwo być dla nas użytkownikami anonimowymi. Podając swoje dane osobowe zgadzają się Państwo na zbieranie i używanie ich przez Vademecum Sp. z o.o., w sposób zgodny z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych oraz w celach wskazanych w niniejszej Polityce.

Automatyczne przetwarzanie danych w związku z wykorzystaniem plików cookies.

Aby lepiej dostosowywać treści i strukturę serwisu www.vade.com.pl do Państwa potrzeb, na stronach naszego serwisu stosowane są mechanizmy cookies. Dodatkowo, Spółka Vademecum realizując programy marketingowe korzysta z usług podmiotów trzecich, które wykorzystują w tym celu pliki Cookies.

Jakie informacje gromadzone są za pomocą cookies? Miedzy innymi adres IP używany przy łączeniu się Państwa urządzenia (komputer, laptop, telefon tablet) z Internetem oraz inne stosowane
w Internecie znaczniki informacji, z których korzystamy podczas Państwa odwiedzin
w serwisie www.vade.com.pl. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację użytkownika, a zatem Państwa dane są dla nas anonimowe.

Pliki cookies pobierane są za pośrednictwem przeglądarki internetowej, podczas pierwszego wejścia na dowolną stronę serwisu www.vade.com.pl, nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu,
z którego Państwo korzystacie. Dostarczają nam informacji dotyczących prowadzenia kampanii reklamowych i oceny ich skuteczności, pomagają obserwować ruch osób odwiedzających serwis www.vade.com.pl, umożliwiają dostosowanie wyświetlania najlepiej dopasowanych informacji o szkoleniach do zainteresowań użytkowników, dostarczają danych statystycznych dotyczących liczby osób odwiedzających nasz serwis, częstotliwości odwiedzin, częstotliwości wyświetlania danej oferty, wspierają integrację z portalami społecznościowymi oraz komunikację.

Poniżej prezentujemy zastosowane w naszym serwisie technologie plików cookies:

Google Analytics – narzędzie to zapewnia tworzenie statystyk oraz ich analizę w celu optymalizacji naszych stron internetowych, zbierane dane uniemożliwiają identyfikację konkretnej osoby. Więcej informacji na temat narzędzia dostępne jest pod linkiem: https://policies.google.com/technologies/partner-sites. Ponadto korzystając z poniższego linku: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout możecie Państwo wyłączyć aktywności mierzone przez Google Analytics.

Piksel Facebooka – narzędzie analityczne, które pomaga mierzyć skuteczność reklam na podstawie analizy działań podejmowanych przez użytkowników w witrynie. Informacje nt. ustawień preferencji reklamowych znajdą Państwo pod linkiem: https://www.facebook.com/adpreferences/ad_settings

Narzędzia społecznościowe – na naszej stronie internetowej używane są wtyczki, przyciski i inne narzędzia społecznościowe, zwane dalej łącznie „wtyczkami”, udostępniane przez serwisy społecznościowe takie jak Facebook, LinkedIN. Wyświetlając naszą stronę internetową zawierającą wtyczkę danego serwisu społecznościowego, Państwa przeglądarka przesyła do administratora tego serwisu społecznościowego informację o odwiedzinach. Wtyczki gromadzą pewne informacje na Państwa temat, takie jak identyfikator użytkownika, odwiedzana witryna, data i godzina oraz inne informacje dotyczące przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje związane z przetwarzaniem przez serwisy społecznościowe informacji gromadzonych przez wtyczki znajdują się w politykach prywatności poszczególnych usługodawców:

Istnieje możliwość samodzielnego wyłączenia lub konfiguracji Cookies w Państwa przeglądarce – wówczas nie będziecie Państwo otrzymywać plików cookies z naszej strony lub pliki będą gromadzone w preferowanym przez Państwa zakresie. Jak to zrobić w praktyce? W Internecie można znaleźć wiele poradników dotyczących zarządzania plikami cookies. Poniżej znajdują się instrukcje dotyczące najpopularniejszych przeglądarek:

 1. Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
 2. Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek,
 3. Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl,
 4. Opera: http://help.opera.com/Linux/9.60/pl/cookies.html,
 5. Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL

Mogą również Państwo korzystać z naszej strony w trybie, który blokuje możliwość gromadzenia danych o Państwa wizycie, tzw. trybie incognito. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki, tzn. z domyślnym akceptowaniem plików cookies i zastosowanych technologii oznacza Państwa zgodę na wykorzystanie ich w sposób określony w niniejszej Polityce.

Wszelkie prawa do całej zawartości serwisu internetowego www.vade.com.pl są zastrzeżone. Serwis www.vade.com.pl zawiera elementy chronione prawem autorskim. Żadna część serwisu nie może być w celach komercyjnych kopiowana w całości lub części bez uprzedniej, pisemnej zgody.

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, prosimy kontaktować się na adres: vade@vade.com.pl

Zaktualizowano z dniem 19.02.2021 r.