FAQ / Najczęściej zadawane pytania

Zgłoszenia na szkolenia

Zgłoszenia przyjmujemy telefonicznie pod numerem 71 341 85 10, mailem pod adresem vade@vade.com.pl lub przez formularz zgłoszeniowy, który znajduje się na stronie firmowej przy każdym z naszych szkoleń otwartych oraz on-line. Proszę wybrać najdogodniejszą i najszybszą dla siebie drogę.

Dokonując zgłoszenia za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego, system wygeneruje automatycznie potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia. Dodatkowo pracownik Działu szkoleń także potwierdzi ten fakt na adres mailowy podany w zgłoszeniu. Ponadto bez względu na formę w jakiej zostało dokonane zgłoszenie (telefonicznie, mailem, www) wszystkie zgłoszone osoby otrzymają pisemne potwierdzenie realizacji szkolenia na 7 dni przed jego rozpoczęciem.

Dokładamy starań, aby zaplanowane szkolenia były realizowane zgodnie z harmonogramem.
Jednak zastrzegamy sobie prawo odwołania szkolenia lub zmiany jego terminu najdalej na 7 dni przed planowaną datą realizacji. Informację tę przekazujemy zgłoszonym osobom pocztą elektroniczną na adres widniejący na zgłoszeniu lub kontaktujemy się telefonicznie.

Tak, rezerwację miejsca w grupie szkoleniowej można odwołać, jednak nie później niż na 6 dni przed jego rozpoczęciem. Późniejsza rezygnacja wiąże się z pokryciem kosztów 50% wartości szkolenia.

Płatność

Nie, nie wymagamy przedpłat. Płatności za udział w szkoleniu można dokonać po jego zakończeniu na podstawie faktury VAT, która jest wystawiona z 7 dniowym terminem płatności od jego zakończenia.

Fakturę odbiera uczestnik szkolenia. Stosujemy 7-dniowy termin płatności. Nie wymagamy przedpłat, ale możemy przygotować dla Państwa fakturę proformę, jeśli Państwa procedury tego wymagają.

Tak, wystawimy taką fakturę po wypełnieniu i przesłaniu do Vademecum oświadczenia,
że udział w szkoleniu finansowany jest w min 70% lub w całości ze środków publicznych
i stanowi jednocześnie kształcenie zawodowe. Wzór takiego oświadczenia prześlemy Państwu mailem. Należy go wypełnić, podpisać i dostarczyć w oryginale do Vademecum.

Tak, jak najbardziej oferujemy zniżki dla większych grup z tej samej firmy. Przy zgłoszeniu większej ilości uczestników prosimy o kontakt indywidualny.

Inne

Tak, po szkoleniu każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
i podniesieniu kwalifikacji zawodowych.

Oczywiście. Zarówno podczas szkoleń o warsztatowym charakterze, jak i tych wykładowych trener jest do dyspozycji uczestników. Oprócz czasu na serię pytań i odpowiedzi, który rezerwujemy na koniec szkolenia staramy się, aby trener w miarę możliwości udzielał dodatkowych wskazówek podczas przerw oraz po zakończeniu szkolenia.

Nasze szkolenia odbywają się w największych miastach Polski – przede wszystkim we Wrocławiu, Katowicach, Warszawie i Poznaniu. W przypadku szkoleń wewnętrznych realizujemy je we wskazanym miejscu lub organizujemy zajęcia w dowolnym miejscu w całym kraju, biorąc na siebie obowiązki związane z rezerwacją sali szkoleniowej, noclegami, cateringiem i transportem.

Tak. Dysponujemy listą hoteli, które możemy Państwu zaproponować w pobliżu miejsca szkolenia.

Vademecum Sp. z o. o jest Administratorem danych osobowych, które przetwarza w związku z prowadzoną działalnością. Mamy wprowadzoną Politykę bezpieczeństwa w celu zapewnienia ich ochrony. Polityka obejmuje wszystkich pracowników Vademecum Sp. zo.o. jako Administratora Danych oraz podmioty i osoby fizyczne współpracujące z nami na podstawie zawartych umów zobowiązujących do przestrzegania zasad bezpieczeństwa danych osobowych obowiązujących w naszej spółce.

Nie ma odpowiedzi na Twoje pytanie?

Skontaktuj się z nami!