Szkolenia dofinansowane

Zyskaj do 80% wartości szkolenia

Skorzystaj z atrakcyjnych, innowacyjnych szkoleń z dofinansowaniem od 50 do 80% wartości szkolenia. Dofinansowanie mogą otrzymać przedsiębiorstwa sektora MMŚP. Procedura jest niezwykle prosta – dołącz do firm, które już skorzystały!

Posiadamy bogate doświadczenie w organizacji szkoleń dofinasowanych za pomocą bonów szkoleniowych, środków z Europejskiego Funduszu Szkoleniowego i Krajowego Funduszy Szkoleniowego.

  • Interesujące tematy szkoleń i wybitni trenerzy
  • Pomoc w doborze szkoleń
  • W całej Polsce i online
  • Certyfikaty jakości: ISO 9001:2015 i MSUES

Dofinansowanie szkolenia krok po kroku

Od czego zależy wielkość dofinansowania

Kwota dofinansowania to od 50 do 80% wartości szkolenia i zależy między innymi od:

  • wielkości przedsiębiorstwa,
  • wieku pracowników biorących udział w szkoleniach,
  • kwalifikacji pracowników biorących udział w szkoleniach,
  • ewentualnej niepełnosprawności pracowników biorących udział w szkoleniach,
  • spełniania przez przedsiębiorstwo definicji przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu (tempa corocznego wzrostu przychodów),
  • obecności kwalifikacji uzyskanej w ramach usługi rozwojowej w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji.

Sprawdź nasze szkolenia dostępne w Bazie Usług Rozwojowych

Sprawdź szkolenia

Skontaktuj się z nami aby uzyskać więcej informacji o szkoleniach

Skontaktuj się z nami!

+48 71 341 85 10

vade@vade.com.pl

Dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Pracodawco,

w 2022 roku możesz również skorzystać z dofinansowania z KFS i przeszkolić swoich pracowników. Wystarczy, że wybierzesz potrzebne Ci szkolenia i złożysz wniosek w Powiatowym Urzędzie Pracy właściwym ze względu na Twoją siedzibę albo miejsce prowadzenia działalności.

Pomożemy w określeniu potrzeb szkoleniowych, dobierzemy odpowiednie szkolenia dla pracowników, a także chętnie udzielimy niezbędnych informacji na temat KFS.

Priorytety wydatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w roku 2022 ustalone przez Ministra właściwego do spraw pracy w porozumieniu z Radą Rynku Pracy:

1) wsparcie kształcenia ustawicznego osób zatrudnionych w firmach, które na skutek pandemii COVID-19, musiały podjąć działania w celu dostosowania się do zmienionej sytuacji rynkowej
2) wsparcie kształcenia ustawicznego osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem
3) wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych
4) wsparcie kształcenia ustawicznego osób pracujących będących członkami rodzin wielodzietnych
5) wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Zakładów Aktywności Zawodowej, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych oraz pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego wskazanych na liście/rejestrze przedsiębiorstw społecznych prowadzonym przez MRiPS
6) wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy, w tym także technologii i narzędzi cyfrowych oraz podnoszenie kompetencji cyfrowych
7) wsparcie kształcenia ustawicznego osób pracujących w branży motoryzacyjnej

Priorytety wydatkowania środków rezerwy KFS wynikające z decyzji Rady Rynku Pracy:
1) wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia
2) wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności
3) wsparcie kształcenia ustawicznego skierowane do pracodawców zatrudniających cudzoziemców

Skontaktuj się z nami aby uzyskać więcej informacji o szkoleniach

Skontaktuj się z nami!

+48 71 341 85 10

vade@vade.com.pl