Szkolenia dofinansowane

Zyskaj do 80% wartości szkolenia

Skorzystaj z atrakcyjnych, innowacyjnych szkoleń z dofinansowaniem od 50 do 80% wartości szkolenia. Dofinansowanie mogą otrzymać przedsiębiorstwa sektora MMŚP. Procedura jest niezwykle prosta – dołącz do firm, które już skorzystały!

Posiadamy bogate doświadczenie w organizacji szkoleń dofinasowanych za pomocą bonów szkoleniowych, środków z Europejskiego Funduszu Szkoleniowego i Krajowego Funduszy Szkoleniowego.

 • Interesujące tematy szkoleń i wybitni trenerzy
 • Pomoc w doborze szkoleń
 • W całej Polsce i online
 • Certyfikaty jakości: ISO 9001:2015 i MSUES

Dofinansowanie szkolenia krok po kroku

Od czego zależy wielkość dofinansowania

Kwota dofinansowania to od 50 do 80% wartości szkolenia i zależy między innymi od:

 • wielkości przedsiębiorstwa,
 • wieku pracowników biorących udział w szkoleniach,
 • kwalifikacji pracowników biorących udział w szkoleniach,
 • ewentualnej niepełnosprawności pracowników biorących udział w szkoleniach,
 • spełniania przez przedsiębiorstwo definicji przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu (tempa corocznego wzrostu przychodów),
 • obecności kwalifikacji uzyskanej w ramach usługi rozwojowej w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji.

Sprawdź nasze szkolenia dostępne w Bazie Usług Rozwojowych

Sprawdź szkolenia

Skontaktuj się z nami aby uzyskać więcej informacji o szkoleniach

Skontaktuj się z nami!

+48 71 341 85 10

vade@vade.com.pl

Dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Pracodawco,

w 2021 roku możesz również skorzystać z dofinansowania z KFS i przeszkolić swoich pracowników. Wystarczy, że wybierzesz potrzebne Ci szkolenia i złożysz wniosek w Powiatowym Urzędzie Pracy właściwym ze względu na Twoją siedzibę albo miejsce prowadzenia działalności.

Pomożemy w określeniu potrzeb szkoleniowych, dobierzemy odpowiednie szkolenia dla pracowników, a także chętnie udzielimy niezbędnych informacji na temat KFS.

Priorytety wydatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w roku 2021

Priorytety tzw. „puli Ministra”:

 1. wsparcie kształcenia ustawicznego osób zatrudnionych w firmach, które na skutek obostrzeń zapobiegających rozprzestrzenianiu się choroby COVID-19, musiały ograniczyć swoja działalność;
 2. wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników służb medycznych, pracowników służb socjalnych, psychologów, terapeutów, pracowników domów pomocy społecznej, zakładów opiekuńczo-leczniczych, prywatnych domów opieki oraz innych placówek dla seniorów/osób chorych/niepełnosprawnych, które bezpośrednio pracują z osobami chorymi na COVID-19 lub osobami z grupy ryzyka ciężkiego przebiegu tej choroby;
 1. wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;
 1. wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia;
 1. wsparcie kształcenia ustawicznego osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem;
 1. wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy, w tym także technologii i narzędzi cyfrowych;
 1. wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które nie posiadają świadectwa ukończenia szkoły lub świadectwa dojrzałości;
 1. wsparcie realizacji szkoleń dla instruktorów praktycznej nauki zawodu bądź osób mających zamiar podjęcia się tego zajęcia, opiekunów praktyk zawodowych i opiekunów stażu uczniowskiego oraz szkoleń branżowych dla nauczycieli kształcenia

Priorytety Rady Rynku Pracy tzw. rezerwy KFS:

 • wsparcie kształcenia ustawicznego skierowane do pracodawców zatrudniających cudzoziemców;
 • wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego, wskazanych na liście przedsiębiorstw społecznych prowadzonej przez MRPiPS, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych lub pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej;
 • wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej;
 • wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej;
 • wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności;
 • wsparcie kształcenia ustawicznego osób dorosłych w nabywaniu kompetencji cyfrowych.

Skontaktuj się z nami aby uzyskać więcej informacji o szkoleniach

Skontaktuj się z nami!

+48 71 341 85 10

vade@vade.com.pl