TTI Success Insights™

Rewolucyjne narzędzie wspierające pracę menedżerów

Systemy analiz Success Insights™ wspierają rozwój indywidualny i wspomagają pracę menedżera z ludźmi. Pozwalają trafnie zbadać potencjał pracownika. Pokazują prawdziwy obraz badanej osoby i ujawniają jej motywację (tzw. ukryte motywatory). Zapewniają dogłębny wgląd w styl zachowania w sytuacjach stresujących i pod presją.

 • wsparcie rozwoju indywidualnego,
 • pomoc w pracy z zespołem,
 • diagnoza potencjału,
 • analiza motywacji,
 • badanie reakcji na stres.

Dzięki TTI Success Insights™ dowiesz się więcej o sobie i członkach Twojego zespołu.

Jak to wygląda w praktyce?

Odpowiadając w bardzo krótkim czasie na około 30 pytań (eliminacja sztucznych odpowiedzi) uzyskasz niezwykle trafny, wyczerpujący raport odpowiadający m.in. na pytania:

 • Jak być bardziej wiarygodnym i skutecznym?
 • Jak zwiększyć swój wpływ na innych?
 • Jak obudzić to co najlepsze w sobie i w otaczających nas ludziach?
 • Jak motywować samego siebie i innych?
 • Jak rozmawiać, zachęcać do działania, egzekwować?
 • Jak być jednocześnie: lubianym i wymagającym?

Metoda świetnie się sprawdza w przypadku:

 • prowadzenie warsztatów w współpracy zespołowej,
 • poprawiania komunikacji w zespołach,
 • kompletowania zespołu,
 • coachingu,
 • selekcji i rekrutacji,
 • analizy miejsc pracy (pożądane profile zachowań),
 • planowania karier,
 • assesment center,
 • rozpoznawania i badania potencjału sprzedażowego.

FAQ – TTI Success Insights™

Metoda świetnie się sprawdza w przypadku prowadzenia warsztatów i treningów współpracy zespołowej, poprawiania komunikacji w zespołach, kompletowania zespołu, coachingu, selekcji i rekrutacji, analizy miejsc pracy (pożądane profile zachowania), planowania karier, assesment center czy rozpoznawania i badania potencjału sprzedażowego.

Przełożony dowie się, jak formułować komunikaty, aby zostały one prawidłowo odebrane przez podwładnego. Pozna skuteczne bodźce motywacyjne, które wpłyną na motywację badanej osoby, zachęcając ją do wydajniejszej pracy. Oceni, czy badana osoba sprawdzi się w wyjątkowo trudnych sytuacjach.

Raport opisuje, czy dana osoba posiada cechy osobowości, które mogą pomóc jej w pełnieniu roli handlowca. Identyfikowane są tu predyspozycje zawodowe, takie jak komunikatywność, otwartość, łatwość nawiązywania nowych relacji interpersonalnych, sposób rozwiązywania konfliktu i umiejętność przekonywania.

Jest wiele różnych rodzajów analiz TTI Success Insights™. Do naszych treningów i warsztatów współpracy zespołowej najczęściej korzystamy z raportu Przełożony-Podwładny lub z wersji rozszerzonej – Raport Zintegrowany, składającej się z aż 3 użytecznych analiz (raport zachowań przełożony-podwładny, raport motywatorów i raport dotyczący pożeraczy czasu − pułapek, na które dana osoba jest najbardziej podatna).

Raport pomaga odpowiedzieć na pytanie, czy dana osoba sprawdzi się w roli lidera. Jeśli tak – zaprezentowane zostaną najefektywniejsze narzędzia, które może zastosować kierownik o danych cechach osobowości. Np. osoba zrównoważona i spokojna musi zwiększyć nieco dynamikę wypowiedzi, aby zainteresować swoich słuchaczy.

Raport jest wykorzystywany w procesie rekrutacyjnym. Pozwala dokonać ogólnej diagnozy cech osobowości kandydata na dane stanowisko pracy.

Chętnie opowiemy więcej o korzyściach wynikających ze stosowania systemu analiz TTI Success Insights™.