Mapa myśli

Mapa myśli to graficzny sposób reprezentowania pomysłów i koncepcji, który pozwala na strukturyzację informacji w sposób przypominający działanie naszego mózgu. Jest to narzędzie służące do przedstawiania informacji, wiedzy, pojęć w formie graficznej, mające na celu ułatwienie ich zrozumienia i zapamiętania. Mapa myśli wykorzystuje naturalne funkcjonowanie mózgu, ułatwiając procesy analizowania, przyswajania, syntezowania i zapamiętywania danych. Jest również pomocna w generowaniu nowych pomysłów oraz ułatwia zrozumienie związków między różnymi elementami.

Mapa myśli (ang. mind map) to nielinearny i przestrzenny zapis informacji zorganizowany wokół centralnego tematu, idei lub słowa kluczowego. Ma strukturę promienistą, odwzorowującą ciąg skojarzeń wychodzących od centralnego słowa kluczowego. Jest to diagram o strukturze hierarchicznej, służący do wizualnego organizowania i przedstawiania informacji, myśli lub pomysłów.

Celem tworzenia map myśli jest ułatwienie procesu myślenia, uczenia się i organizowania informacji poprzez przedstawienie ich w sposób wizualny i zgodny z naturalnym funkcjonowaniem naszego mózgu. Mapy myśli służą do tworzenia nielinearnych notatek, ułatwiania zrozumienia i przyswajania informacji, organizowania informacji i myśli, eksploracji wybranego zagadnienia oraz stymulowania kreatywności i generowania nowych pomysłów.

Mapy myśli znajdują zastosowanie w naukach i edukacji, planowaniu projektów, rozwiązywaniu problemów i podejmowaniu decyzji, organizacji pracy, brainstormingu i generowaniu pomysłów, prezentacjach i szkoleniach oraz personalizacji rozwoju.

Dowiedz się więcej o mapie myśli podczas naszych szkoleń z kompetencji menedżerskich.

Zobacz inne definicje