Case study (studium przypadku)

Case study, znane również jako studium przypadku lub analiza przypadku, to metoda badawcza zawierająca szeroki opis danego zjawiska, mająca na celu jego pogłębioną analizę i ocenę. Jest to jakościowe badanie, które może dotyczyć wielu dyscyplin naukowych i pozwala na rozwiązywanie problemów naukowych oraz praktycznych. Metoda ta może być stosowana zarówno do odtwarzania przebiegu zjawisk, jak i do poszerzania wiedzy na ich temat. Case study może dotyczyć jednostki, grupy lub organizacji. Proces tworzenia case study obejmuje projektowanie, zbieranie i analizę danych oraz wnioskowanie, a źródła danych mogą obejmować dokumenty, materiały archiwalne, wywiady i obserwacje.

Dowiedz się więcej o case study podczas naszych szkoleń z kompetencji osobistych i szkoleń dla działu produkcji.

Zobacz inne definicje