Badanie potrzeb szkoleniowych

Badanie potrzeb szkoleniowych to proces identyfikacji luki między obecnymi a pożądanymi umiejętnościami, wiedzą i kompetencjami pracowników w organizacji. Celem tego procesu jest określenie konkretnych obszarów, w których pracownicy wymagają rozwoju lub doskonalenia, aby mogli efektywniej realizować cele biznesowe firmy. Badanie to pozwala na zaplanowanie i wdrożenie celowanych programów szkoleniowych, które są dostosowane do specyficznych potrzeb organizacji i jej pracowników.

Proces badania potrzeb szkoleniowych zazwyczaj obejmuje kilka etapów, takich jak: analiza celów organizacyjnych, ocena obecnych umiejętności i wydajności pracowników, identyfikacja luk kompetencyjnych oraz opracowanie planu szkoleniowego mającego na celu zniwelowanie tych luk. Metody zbierania danych mogą obejmować ankiety, wywiady, grupy dyskusyjne, obserwacje pracy oraz analizę dokumentów i raportów. Efektywne badanie potrzeb szkoleniowych umożliwia organizacji maksymalizację ROI (zwrotu z inwestycji) w zakresie szkoleń i rozwoju pracowników.

Poznaj naszą pełną ofertę szkoleń zamkniętych.

Zobacz inne definicje