Onboarding

Onboarding to proces wdrażania pracownika do pracy w firmie, który odbywa się w ciągu pierwszych dni lub tygodni pracy. Polega na zaznajomieniu nowoprzyjętej osoby ze wszystkimi narzędziami i procesami oraz na pomocy w zaaklimatyzowaniu się w firmie. Proces ten ma na celu nie tylko formalne przeszkolenie nowego pracownika, ale również zbudowanie jego więzi z firmą, co może przyczynić się do zmniejszenia fluktuacji kadr. Onboarding jest kluczowy dla efektywnego włączenia nowych pracowników do organizacji, umożliwiając im szybsze osiągnięcie pełnej wydajności oraz lepsze zrozumienie kultury i wartości firmy.

Dowiedz się więcej o onboardingu podczas naszych szkoleń z kompetencji menedżerskich.

Zobacz inne definicje