Kanban

Kanban to metoda zarządzania produkcją w koncepcji Lean Manufacturing, opierająca się na wizualizacji przepływu pracy i zadań. Nazwa pochodzi od japońskich słów „kan” (widoczny) i „ban” (kartka papieru), co razem oznacza system organizacji dostaw części, półwyrobów i materiałów do produkcji, oparty na aktualnym zapotrzebowaniu. Kanban działa jako sygnał do złożenia zamówienia, mający na celu uzupełnienie braków i umożliwienie produkcji dokładnie tego, co jest potrzebne, w odpowiedniej ilości. Jest to interaktywny proces rozwoju, który skupia się na odkrywaniu i kształtowaniu talentów oraz umiejętności. W praktyce kanban jest stosowany jako system komunikacyjny integrujący cały zakład produkcyjny, gdzie każda karta kanban identyfikuje część lub podzespół, wskazując jego pochodzenie i miejsce docelowe na produkcji. Metoda ta wspiera zarządzanie i sterowanie produkcją, zwiększając elastyczność działań oraz usprawniając proces zarządzania.

Dowiedz się więcej o kanban podczas naszych szkoleń z kompetencji menedżerskich.

Zobacz inne definicje