Osobowość

Osobowość to zespół w miarę stałych cech człowieka, które utrzymują się przez całe życie i dzięki którym każda osoba odróżnia się od innych. Jest to pojęcie kluczowe dla psychologii, obejmujące zarówno funkcje psychiki, jak i zachowania. Osobowość stanowi fundament dla wielu dziedzin nauki, takich jak psychologia, socjologii czy filozofii, i umożliwia badanie różnic indywidualnych, rozwój osobowości od narodzin po dorosłość oraz zrozumienie przyczyn i natury zaburzeń psychicznych. Osobowość, nazywana potocznie charakterem, pozwala na przewidywanie zachowań danej osoby w określonych sytuacjach na podstawie znanych schematów zachowań.

Dowiedz się więcej o osobowości podczas naszych szkoleń z kompetencji osobistych.

Zobacz inne definicje