Kompetencje miękkie

Kompetencje miękkie, nazywane również umiejętnościami interpersonalnymi lub umiejętnościami społecznymi, odnoszą się do zestawu cech osobowościowych, zachowań i umiejętności, które pozwalają jednostkom skutecznie współpracować, komunikować się, rozwiązywać konflikty oraz radzić sobie w różnorodnych sytuacjach zawodowych. W kontekście biznesowym, kompetencje miękkie są równie istotne jak umiejętności techniczne, ponieważ wpływają na efektywność pracy, budowanie relacji z klientami i współpracownikami oraz rozwój kariery zawodowej.

Najczęściej wymienianymi kompetencjami miękkimi są umiejętności komunikacyjne, zarządzanie czasem, umiejętność pracy w zespole, empatia, zdolność rozwiązywania problemów, kreatywność, asertywność, adaptacyjność oraz umiejętność zarządzania stresem. Firmy coraz częściej doceniają i poszukują pracowników posiadających rozwinięte kompetencje miękkie, ponieważ wpływają one nie tylko na wyniki biznesowe, ale także na atmosferę w pracy i satysfakcję pracowników.


Dowiedz się więcej o naszych szkoleniach z rozwoju kompetencji miękkich.

Zobacz inne definicje