Coaching

Coaching to proces towarzyszenia osobie lub grupie osób w celu maksymalizacji ich zawodowego i osobistego potencjału. Jest to interaktywny proces rozwoju, który skupia się na odkrywaniu i kształtowaniu talentów oraz umiejętności. W biznesie, coaching wspiera firmy i zespoły w realizacji strategii biznesowej poprzez doskonalenie pracowników i menedżerów.

Wśród rodzajów coachingu wyróżnia się m.in. coaching biznesowy, kariery, życiowy, menedżerski oraz kadry zarządczej. Coaching motywacyjny jest szczególnie skierowany do osób poszukujących głębszego zrozumienia swoich celów i aspiracji życiowych.

W kontekście biznesowym, coaching przynosi korzyści takie jak rozwój nowych kompetencji, kształcenie umiejętności przywódczych, efektywne wykorzystanie czasu pracy oraz rozwijanie motywacji i umiejętności pokonywania ograniczeń wśród pracowników.

Dowiedz się więcej o coachingu podczas naszych szkoleń z kompetencji osobistych.

Zobacz inne definicje