Motywacja

Motywacja to proces psychologiczny, który pobudza, kieruje i podtrzymuje zachowania oraz działania skierowane na osiągnięcie określonych celów. Jest to siła napędowa, która motywuje jednostki do podejmowania działań w celu zaspokojenia swoich potrzeb, realizacji ambicji lub osiągnięcia sukcesu. Motywacja może mieć charakter wewnętrzny, gdy jest wynikiem osobistych pragnień i aspiracji, lub zewnętrzny, gdy jest stymulowana przez czynniki zewnętrzne, takie jak nagrody, pochwały czy unikanie konsekwencji negatywnych. Jest kluczowym elementem w procesie zarządzania, edukacji oraz rozwoju osobistego i zawodowego.

Dowiedz się więcej o motywacji podczas naszych szkoleń z kompetencji osobistych.

Zobacz inne definicje