INTRASTAT

INTRASTAT to system zbierania i raportowania danych handlowych dotyczących obrotu towarami między państwami członkowskimi Unii Europejskiej. Przedsiębiorstwa zobowiązane są do składania deklaracji INTRASTAT, które zawierają informacje o wartości oraz ilości towarów importowanych i eksportowanych z/do innych krajów UE. Te dane są wykorzystywane przez organy statystyczne państw członkowskich do monitorowania i analizy handlu wewnątrzunijnego oraz do przygotowywania oficjalnych statystyk dotyczących wymiany handlowej. INTRASTAT jest istotnym narzędziem zarówno dla przedsiębiorstw prowadzących działalność międzynarodową, jak i dla administracji publicznej, umożliwiając śledzenie trendów handlowych, identyfikację potencjalnych problemów czy ewentualnych naruszeń przepisów celnych i podatkowych. Przedsiębiorstwa zobowiązane są do przekazywania danych INTRASTAT w określonych terminach, zgodnie z obowiązującymi regulacjami Unii Europejskiej.


Dowiedz się więcej o naszych szkoleniach INTRASTAT.

Zobacz inne definicje