CBAM

CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism) to mechanizm dostosowania granicznego węglowego, który ma na celu wprowadzenie opłat lub podatków na produkty importowane do Unii Europejskiej, aby zrekompensować różnicę w kosztach emisji dwutlenku węgla między UE a krajami trzecimi, które nie stosują podobnych regulacji dotyczących zmian klimatycznych. CBAM ma na celu zniechęcenie do nieuczciwej konkurencji dla europejskich firm, które są zobowiązane do przestrzegania surowych norm dotyczących emisji CO2. Mechanizm ten ma również sprzyjać realizacji celów związanych z redukcją emisji gazów cieplarnianych w ramach europejskiej polityki klimatycznej, poprzez promowanie produktów o niskim wpływie na środowisko.


Dowiedz się więcej o mechaniźmie CBAM na naszych szkoleniach z granicznego podatku węglowego.

Zobacz inne definicje