Wspólna Procedura Tranzytowa (WPT)

Wspólna procedura tranzytowa (WPT) to mechanizm umożliwiający przewóz towarów między państwami członkowskimi Unii Europejskiej oraz między UE a krajami EFTA, wykorzystujący elektroniczne dokumenty przewozowe jako zgłoszenia tranzytowe. Procedura ta pozwala na stosowanie zgłoszenia celnego ze zmniejszoną liczbą danych, co ułatwia i przyspiesza proces transportu towarów, minimalizując potrzebę stosowania tradycyjnych procedur celnych. WPT opiera się na uproszczeniach, takich jak możliwość zakończenia procedury tranzytowej w urzędzie celnym innym niż pierwotnie zadeklarowany, co dodatkowo zwiększa elastyczność i efektywność procesu transportowego.

Dowiedz się więcej o WPT podczas naszych szkoleń dla działu zakupów.

Zobacz inne definicje