Karnet TIR

TIR to skrót od „Transport International Routier”- terminu Międzynarodowego Transportu Drogowego, który określa umowę międzynarodową ułatwiającą przewóz towarów przez granice państwowe. System TIR umożliwia sprawną i efektywną logistykę poprzez ustandaryzowane procedury celne oraz gwarancje finansowe, minimalizując czas i koszty związane z przemieszczaniem towarów między różnymi krajami. Dzięki systemowi TIR, przewoźnicy mogą korzystać z uproszczonej procedury celnej przekroczenia granicy, co sprzyja płynności handlu międzynarodowego i wspiera rozwój działalności gospodarczej na skalę globalną.


Dowiedz się więcej o naszych szkoleniach z handlu międzynarodowego.

Zobacz inne definicje