AEO

AEO (Authorized Economic Operator) to status przyznawany przez cła i organy kontroli celnej, który potwierdza, że dana firma spełnia wysokie standardy bezpieczeństwa oraz zgodności celnej w międzynarodowym handlu. Posiadanie statusu AEO ułatwia przepływ towarów przez granice, redukuje ryzyko kontroli celnej oraz zapewnia preferencyjne traktowanie w relacjach handlowych. Firmy posiadające status AEO cieszą się zwykle ułatwionymi procedurami celno-administracyjnymi oraz korzystają z uproszczonych formalności celnych.


Dowiedz się więcej o AOE na naszych szkoleniach z prawa celnego.

Zobacz inne definicje