WIT

WIT (Wiążąca Informacja Taryfowa) to oficjalne oświadczenie lub interpretacja organu celnego danego kraju dotyczące klasyfikacji celnej określonego towaru oraz zastosowania stawek celnych i innych opłat celnych. WIT jest wydawana w celu zapewnienia jasności i jednolitości w interpretacji przepisów celnych przez przedsiębiorstwa oraz organy celnego. Ma ona zastosowanie w przypadku wątpliwości co do klasyfikacji celnej danego towaru oraz w sytuacjach, gdy decyzja organu celnego może mieć istotny wpływ na koszty importu lub eksportu towarów. WIT ma charakter wiążący dla organu celnego oraz przedsiębiorstw, co oznacza, że ​​przedsiębiorstwa mogą polegać na niej w celu uniknięcia sporów związanych z klasyfikacją celową towarów.


Dowiedz się więcej o WIT podczas naszych szkoleń z procedur celnych.

Zobacz inne definicje