Dual Use (Towary podwójnego zastosowania)

Towary podwójnego zastosowania, znane również jako „Dual Use”, to produkty, technologie lub oprogramowanie, które mogą być wykorzystywane zarówno w celach cywilnych, jak i militarnych. W kontekście biznesowym, towary podwójnego zastosowania mogą obejmować różnorodne produkty, począwszy od zaawansowanych technologii informatycznych i elektronicznych, przez materiały chemiczne, po zaawansowane systemy przetwarzania danych. Istnieje potrzeba monitorowania i regulacji eksportu i importu takich towarów, aby zapobiec ich wykorzystaniu w celach niezgodnych z zasadami bezpieczeństwa międzynarodowego oraz zachowania stabilności gospodarczej. Regulatory oraz przepisy dotyczące towarów podwójnego zastosowania są często ściśle kontrolowane przez odpowiednie organy krajowe oraz międzynarodowe organizacje regulacyjne, aby zapewnić zgodność z przepisami eksportowymi i uniknąć niepożądanych konsekwencji dla bezpieczeństwa narodowego oraz stabilności międzynarodowej.


Dowiedz się więcej na ten temat podczas naszego szkolenia z towarów Dual Use.

Zobacz inne definicje