Towary podwójnego zastosowania (DUAL USE)

Towary podwójnego zastosowania (TPZ) to towary, które choć zostały przez producenta zaprojektowane do zastosowań cywilnych, mogą zostać wykorzystane przez użytkowników również do celów militarnych, np. w konstrukcji, wytwarzaniu lub do badań i rozwoju broni masowego rażenia lub nowoczesnych broni konwencjonalnych.

9 września 2021 r. weszły w życie nowe regulacje prawne określone przez UE przy transakcjach międzynarodowych produktami podwójnego zastosowania – rozporządzenie zmieniające nr 2021/821 z 20 maja 2021 r. ustanawiające unijny system kontroli wywozu, pośrednictwa, pomocy technicznej, tranzytu i transferu produktów podwójnego zastosowania.

Lista produktów i technologii objętych kontrolą podlega regularnej aktualizacji.

Kluczowe zmiany, o których dowiesz się podczas szkolenia obejmują:

 • dwa nowe ogólne zezwolenia na wywóz,
 • nowe wymogi dotyczące wewnętrznych polityk zgodności i należytej staranności,
 • nowe kontrole obejmujące sytuacje, w których przedsiębiorstwo udziela pomocy technicznej związanej z produktami podwójnego zastosowania,
 • nowe środki kontroli końcowego zastosowania produktów służących do cyberinwigilacji,
 • zmiany w zakresie okresu ważności zezwoleń oraz przepisów dotyczących przechowywania dokumentacji.

11 stycznia 2023 r. Komisja Europejska zaktualizowała unijny wykaz kontroli wywozu produktów podwójnego zastosowania, czyli załącznik I do rozporządzenia (UE) 2021/821. W wykazie kontrolnym zawarto nowe pozycje w dziedzinie elektroniki, półprzewodników i komputerów, takie jak:

 • elektroniczne projektowanie wspomagane komputerowo (ECAD),
 • niektóre syntezatory częstotliwości i generatory sygnałów,
 • tlenek galu i diament jako nowe materiały półprzewodnikowe,
 • powiązane z nimi technologie

11.07.2024

On-line

699 pln netto

25.09.2024

On-line

699 pln netto

28.11.2024

On-line

699 pln netto

Pobierz program

Program szkolenia

Adresaci

Informacje organizacyjne

 1. 1
  Towary podwójnego zastosowania – zakres pojęć i definicje:
  • towary podwójnego zastosowania definicja i zakres pojęcia,
  • klauzula „Catach All” i zasady jej stosowania.
 2. 2
  Przepisy prawa międzynarodowego, unijnego i krajowego regulujące obrót towarowy:
  • podstawowe i szczegółowe cele kontroli obrotu,
  • pojęcie proliferacji towarów i technologii wrażliwych oraz jej globalne znaczenie,
  • reżimy kontrolne i konwencje międzynarodowe dotyczące kontroli obrotu towarami strategicznymi,
  • kraje objęte embargiem na dostawy towarów o zastosowaniu militarnym, towarów objętych klauzulą „Catch All” oraz towarów nie wymienionych na listach kontrolnych będących w założeniu prekursorami towarów DU,
  • najważniejsze przepisy prawa UE i prawa polskiego dotyczące obrotu towarami o podwójnym zastosowaniu.
 3. 3
  Towary o podwójnym zastosowaniu (dual use) - klasyfikacja towarów:
  • lista towarów podwójnego zastosowania wprowadzona w krajach UE i w Polsce, klasyfikacja ECCN,
  • rola rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2021/821 z dnia 20 maja 2021 r. ustanawiającego unijny system kontroli wywozu, pośrednictwa, pomocy technicznej, tranzytu i transferu produktów podwójnego zastosowania.
 4. 4
  Praktyka identyfikacji towarów o podwójnym zastosowaniu na podstawie obowiązujących list kontrolnych oraz w powiązaniu z klasyfikacją opartą o Wspólną Taryfę Celną:
  • znaczenie kodu taryfy celnej w powiązaniu z listami kontrolnymi,
  • praktyka identyfikacji towarów na podstawie kodów TARIC i pozycji zawartych w aplikacji ISZTAR 4, znaczenie i zastosowanie przypisów LU i DU,
  • praktyka identyfikacji towarów ze szczególnym uwzględnieniem towarów podwójnego zastosowania (DU) na listach kontrolnych,
  • demonstracja i praktyczne czynności identyfikacyjne z użyciem Taryfy Celnej (ISZTAR 4 lub TARIC) w powiązaniu z listami kontrolnymi.
 5. 5
  Zezwolenia na obrót towarami podwójnego zastosowania – zakres i zasady stosowania, praktyka uzyskania zezwolenia i zastosowania go w operacjach celno-podatkowych:
  • rodzaje zezwoleń na obrót międzynarodowy towarami strategicznymi,
  • informacje teoretyczne i podejście praktyczne do uzyskania zezwolenia na obrót.
  • teoria i praktyka stosowania zezwoleń w toku odpraw celnych i kontroli celnej.
 6. 6
  Wymogi prawne i zasady kontroli handlu towarami podwójnego zastosowania oraz przepisy karne:
  • konsekwencje braku stosowania lub świadomego łamania przepisów prawa,
  • sankcje karne oraz kary porządkowe stosowane w Polsce w stosunku do podmiotów i osób realizujących obrót towarami strategicznymi z naruszeniem przepisów prawa międzynarodowego, unijnego i polskiego.
 7. 7
  Rola organów kontrolnych i organów nadzoru obrotu towarami DU:
  • polskie organy kontroli obrotu, organy nadzoru, rola organów celnych UE w realizacji operacji w ramach handlu międzynarodowego,
  • szczególna rola Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w obrocie towarami strategicznymi, wydawanie zezwoleń i konsultacje.
 8. 8
  8. Ograniczenia i zakazy w obrocie towarowym wynikające z sankcji międzynarodowych i UE nałożonych na niektóre kraje i regiony wynikające z aktualnej sytuacji międzynarodowej:
  • ograniczenia i zakazy nałożone na Federację Rosyjską,
  • ograniczenia i zakazy nałożone na Białoruś
  • ograniczenia i zakazy wynikające z sankcji dla innych krajów i regionów świata
 9. 9
  Pytania uczestników oraz analiza i dyskusja na temat uprzednio zgłoszonych przypadków.

Zapraszamy wszystkie osoby zajmujące się zawodowo problematyką handlu towarami strategicznymi, a zwłaszcza towarami podwójnego zastosowania, specjalistów ds. logistyki, celnych, pracowników działów celnych współpracujących z agencjami celnymi a także pracowników agencji celnych oraz firm świadczących usługi pośrednictwa w zakresie towarów strategicznych oraz menedżerów i specjalistów ds. kontroli obrotu, sprzedaży, spraw finansowych, pragnących zbudować lub odświeżyć swoją wiedzę z zakresu przepisów o kontroli obrotu i sankcji gospodarczych.

Towary podwójnego zastosowania (TPZ) to towary, które choć zostały przez producenta zaprojektowane do zastosowań cywilnych, mogą zostać wykorzystane przez użytkowników również do celów militarnych, np. w konstrukcji, wytwarzaniu lub do badań i rozwoju broni masowego rażenia lub nowoczesnych broni konwencjonalnych.

9 września 2021 r. weszły w życie nowe regulacje prawne określone przez UE przy transakcjach międzynarodowych produktami podwójnego zastosowania – rozporządzenie zmieniające nr 2021/821 z 20 maja 2021 r. ustanawiające unijny system kontroli wywozu, pośrednictwa, pomocy technicznej, tranzytu i transferu produktów podwójnego zastosowania.

Kluczowe zmiany obejmują:

 • dwa nowe ogólne zezwolenia na wywóz,
 • nowe wymogi dotyczące wewnętrznych polityk zgodności i należytej staranności,
 • nowe kontrole obejmujące sytuacje, w których przedsiębiorstwo udziela pomocy technicznej związanej z produktami podwójnego zastosowania,
 • nowe środki kontroli końcowego zastosowania produktów służących do cyberinwigilacji,
 • zmiany w zakresie okresu ważności zezwoleń oraz przepisów dotyczących przechowywania dokumentacji.

Lista produktów i technologii objętych kontrolą podlega regularnej aktualizacji.

11 stycznia 2023 r. Komisja Europejska zaktualizowała unijny wykaz kontroli wywozu produktów podwójnego zastosowania, czyli załącznik I do rozporządzenia (UE) 2021/821. W wykazie kontrolnym zawarto nowe pozycje w dziedzinie elektroniki, półprzewodników i komputerów, takie jak:

 • elektroniczne projektowanie wspomagane komputerowo (ECAD),
 • niektóre syntezatory częstotliwości i generatory sygnałów,
 • tlenek galu i diament jako nowe materiały półprzewodnikowe,
 • powiązane z nimi technologie

Program szkolenia:

 1. Towary podwójnego zastosowania – zakres pojęć i definicje:
  • towary podwójnego zastosowania definicja i zakres pojęcia,
  • klauzula „Catach All” i zasady jej stosowania.
 2. Przepisy prawa międzynarodowego, unijnego i krajowego regulujące obrót towarowy:
  • podstawowe i szczegółowe cele kontroli obrotu,
  • pojęcie proliferacji towarów i technologii wrażliwych oraz jej globalne znaczenie,
  • reżimy kontrolne i konwencje międzynarodowe dotyczące kontroli obrotu towarami strategicznymi,
  • kraje objęte embargiem na dostawy towarów o zastosowaniu militarnym, towarów objętych klauzulą „Catch All” oraz towarów nie wymienionych na listach kontrolnych będących w założeniu prekursorami towarów DU,
  • najważniejsze przepisy prawa UE i prawa polskiego dotyczące obrotu towarami o podwójnym zastosowaniu.
 3. Towary o podwójnym zastosowaniu (dual use) – klasyfikacja towarów:
  • lista towarów podwójnego zastosowania wprowadzona w krajach UE i w Polsce, klasyfikacja ECCN,
  • rola rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2021/821 z dnia 20 maja 2021 r. ustanawiającego unijny system kontroli wywozu, pośrednictwa, pomocy technicznej, tranzytu i transferu produktów podwójnego zastosowania.
 4. Praktyka identyfikacji towarów o podwójnym zastosowaniu na podstawie obowiązujących list kontrolnych oraz w powiązaniu z klasyfikacją opartą o Wspólną Taryfę Celną:
  • znaczenie kodu taryfy celnej w powiązaniu z listami kontrolnymi,
  • praktyka identyfikacji towarów na podstawie kodów TARIC i pozycji zawartych w aplikacji ISZTAR 4, znaczenie i zastosowanie przypisów LU i DU,
  • praktyka identyfikacji towarów ze szczególnym uwzględnieniem towarów podwójnego zastosowania (DU) na listach kontrolnych,
  • demonstracja i praktyczne czynności identyfikacyjne z użyciem Taryfy Celnej (ISZTAR 4 lub TARIC) w powiązaniu z listami kontrolnymi.
 5. Zezwolenia na obrót towarami podwójnego zastosowania – zakres i zasady stosowania, praktyka uzyskania zezwolenia i zastosowania go w operacjach celno-podatkowych:
  • rodzaje zezwoleń na obrót międzynarodowy towarami strategicznymi,
  • informacje teoretyczne i podejście praktyczne do uzyskania zezwolenia na obrót.
  • teoria i praktyka stosowania zezwoleń w toku odpraw celnych i kontroli celnej.
 6. Wymogi prawne i zasady kontroli handlu towarami podwójnego zastosowania oraz przepisy karne:
  • konsekwencje braku stosowania lub świadomego łamania przepisów prawa,
  • sankcje karne oraz kary porządkowe stosowane w Polsce w stosunku do podmiotów i osób realizujących obrót towarami strategicznymi z naruszeniem przepisów prawa międzynarodowego, unijnego i polskiego.
 7. Rola organów kontrolnych i organów nadzoru obrotu towarami DU:
  • polskie organy kontroli obrotu, organy nadzoru, rola organów celnych UE w realizacji operacji w ramach handlu międzynarodowego,
  • szczególna rola Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w obrocie towarami strategicznymi, wydawanie zezwoleń i konsultacje.
 8. Pytania uczestników oraz analiza i dyskusja na temat uprzednio zgłoszonych przypadków.

Cena zawiera:

 • 7 godzin dydaktycznych warsztatów.
 • Dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia.
 • Autorskie materiały szkoleniowe (w formie PDF – przesłane przed rozpoczęciem szkolenia).
 • Zaświadczenia o przebytym szkoleniu dla każdego uczestnika.

Wymagania techniczne:

 • komputer lub telefon z dostępem do Internetu,
 • przeglądarka internetowa,
 • głośniki lub słuchawki,
 • kamera, mikrofon

Co powiedzieli uczestnicy o tym szkoleniu:

Wiele praktycznych informacji,

np. korelacja list kontrolnych i kodów CN, jak również wiedza o zezwoleniach

uczestnik szkolenia

listopad 2023 r.

Polecam to szkolenie ze względu na…

…wartościowe wskazówki prowadzącej i odniesienie się do przepisów.

uczestniczka szkolenia

wrzesień 2023 r.