Taryfa celna – warsztat praktyczny

Celem szkolenia jest:

 • uzyskanie przez uczestnika szerokiej wiedzy w zakresie przepisów prawa i zasad klasyfikacji towarowej na potrzeby procesów celnych, handlowych i logistycznych,
 • zdobycie umiejętności i wiedzy praktycznej niezbędnej do prawidłowego taryfikowania towarów,
 • przećwiczenie praktycznych umiejętności w poprawnym klasyfikowaniu towarów do należnych im kodów Wspólnej Taryfy Celnej,
 • zdobycie wiedzy praktycznej w używaniu i wykorzystaniu aplikacji: TARIC, ISZTAR i EBTI,

09.07.2024

On-line

699 pln netto

22.08.2024

On-line

699 pln netto

19.09.2024

On-line

699 pln netto

Pobierz program

Program szkolenia

Adresaci

Informacje organizacyjne

 1. 1
  Podstawy prawne taryfikacji towarów
  • przepisy prawa międzynarodowego
  • taryfikacja towarów w przepisach prawa Unii Europejskiej i polskim prawie celny
 2. 2
  System Zharmonizowany i Nomenklatura Scalona oraz Wspólna Taryfa Celna
  • budowa i zasady klasyfikacji Systemu Zharmonizowanego i Nomenklatury Scalonej
  • struktura Taryfy Celnej w Unii Europejskiej
 3. 3
  Ogólne Reguły Interpretacji Nomenklatury Scalonej
  • znaczenie ORINS w procesie klasyfikowania towarów
  • szczegółowe omówienie kolejnych reguł z uwzględnieniem ich używania w procesie taryfikowania towarów
 4. 4
  Źródła wiedzy o klasyfikacji taryfowej zawarte w orzecznictwie TSUE, rozporządzeniach Komisji UE i notach wyjaśniających do HS i CN publikowanych przez WCO
  • wyroki Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawach dotyczących klasyfikacji taryfowej
  • rozporządzenia klasyfikacyjne Komisji
  • Noty wyjaśniające do HS i CN
 5. 5
  Zmiany w klasyfikacji towarowej wynikające ze zmian Tabeli Stawek Celnych – rozporządzenia wykonawcze i delegowane Komisji UE
  • przykłady zmian w Taryfie Celnej obowiązujące od początku roku
  • WIT – Wiążąca Informacja Taryfowa
  • znaczenie WIT
  • zmiany w stosowaniu i wnioskowaniu wynikające z pakietu Unijnego Kodeksu Celnego wprowadzone od 1 maja 2016 r.
  • przegląd WIT wydanych w Polsce i UE z zastosowaniem aplikacji ISZTAR i EBTI,
 6. Szkolenie to praktyczny warsztat – ćwiczenia taryfikacyjne ze szczegółowym omówieniem metodyki klasyfikacji oraz analizą przypadków zgłoszonych przez uczestników szkolenia.

Szkolenie skierowane jest do osób realizujących zadania związane z międzynarodowym obrotem towarowym, handlem zagranicznym oraz obsługą celną i logistyczną z zastosowaniem klasyfikacji taryfowej towarów – przedsiębiorców, menadżerów i operatorów logistyki, agentów i brokerów celnych. Pozwoli ono również zdobyć niezbędną wiedzę osobom aspirującym do wykonywania zadań związanych z obsługą celną przedsiębiorstw.

Celem szkolenia jest:

 • uzyskanie przez uczestnika szerokiej wiedzy w zakresie przepisów prawa i zasad klasyfikacji towarowej na potrzeby procesów celnych, handlowych i logistycznych,
 • zdobycie umiejętności i wiedzy praktycznej niezbędnej do prawidłowego taryfikowania towarów,
 • przećwiczenie praktycznych umiejętności w poprawnym klasyfikowaniu towarów do należnych im kodów Wspólnej Taryfy Celnej,
 • zdobycie wiedzy praktycznej w używaniu i wykorzystaniu aplikacji: TARIC, ISZTAR i EBTI,

Szkolenie skierowane jest do osób realizujących zadania związane z międzynarodowym obrotem towarowym, handlem zagranicznym oraz obsługą celną i logistyczną z zastosowaniem klasyfikacji taryfowej towarów – przedsiębiorców, menadżerów i operatorów logistyki, agentów i brokerów celnych. Pozwoli ono również zdobyć niezbędną wiedzę osobom aspirującym do wykonywania zadań związanych z obsługą celną przedsiębiorstw.

Program szkolenia

 1. Podstawy prawne taryfikacji towarów
  • przepisy prawa międzynarodowego
  • taryfikacja towarów w przepisach prawa Unii Europejskiej i polskim prawie celny
 2. System Zharmonizowany i Nomenklatura Scalona oraz Wspólna Taryfa Celna
  • budowa i zasady klasyfikacji Systemu Zharmonizowanego i Nomenklatury Scalonej
  • struktura Taryfy Celnej w Unii Europejskiej
 3. Ogólne Reguły Interpretacji Nomenklatury Scalonej
  • znaczenie ORINS w procesie klasyfikowania towarów
  • szczegółowe omówienie kolejnych reguł z uwzględnieniem ich używania w procesie taryfikowania towarów
 4. Źródła wiedzy o klasyfikacji taryfowej zawarte w orzecznictwie TSUE, rozporządzeniach Komisji UE i notach wyjaśniających do HS i CN publikowanych przez WCO
  • wyroki Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawach dotyczących klasyfikacji taryfowej
  • rozporządzenia klasyfikacyjne Komisji
  • Noty wyjaśniające do HS i CN
 5. Zmiany w klasyfikacji towarowej wynikające ze zmian Tabeli Stawek Celnych – rozporządzenia wykonawcze i delegowane Komisji UE
  • przykłady zmian w Taryfie Celnej obowiązujące od początku roku
 6. WIT – Wiążąca Informacja Taryfowa
  • znaczenie WIT
  • zmiany w stosowaniu i wnioskowaniu wynikające z pakietu Unijnego Kodeksu Celnego wprowadzone od 1 maja 2016 r.
  • przegląd WIT wydanych w Polsce i UE z zastosowaniem aplikacji ISZTAR i EBTI,

Szkolenie to praktyczny warsztat – ćwiczenia taryfikacyjne ze szczegółowym omówieniem metodyki klasyfikacji oraz analizą przypadków zgłoszonych przez uczestników szkolenia.

Cena zawiera:

 • 7 godzin dydaktycznych warsztatów.
 • Dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia.
 • Autorskie materiały szkoleniowe (w formie PDF – przesłane przed rozpoczęciem szkolenia).
 • Zaświadczenia o przebytym szkoleniu dla każdego uczestnika.

Wymagania techniczne:

 • komputer lub telefon z dostępem do Internetu,
 • przeglądarka internetowa,
 • głośniki lub słuchawki,
 • kamera, mikrofon

Co powiedzieli uczestnicy o tym szkoleniu:

Szkolenie systematyzuje wiedzę i pozwala się odnaleźć w przepisach.

Szczególnie skorzystam z informacji na temat WIT.

uczestnik szkolenia

sierpień 2023 r.

Bardzo przydatne zajęcia, bo ćwiczyliśmy na własnych przykładach towarów i kodów WTC.

uczestniczka szkolenia

luty 2022 r.