Konosament

Konosament to dokument transportowy wystawiany przez armatora, agenta portowego lub przewoźnika morskiego, potwierdzający przyjęcie na pokład statku określonego ładunku. Stanowi on umowę między armatorem lub przewoźnikiem a nadawcą (eksporterem) lub odbiorcą (importerem) towaru. Konosament zawiera szczegółowe informacje dotyczące przewożonego ładunku, takie jak rodzaj towaru, ilość, waga, wartość, porty załadunku i rozładunku, oraz warunki dostawy. Jest również dowodem prawowitych praw własności towaru podczas jego transportu morskiego.

Konosament pełni kilka funkcji w transporcie morskim, w tym jako dokument handlowy, dokument przewozowy, dokument ładunkowy oraz dokument zabezpieczający prawo do odbioru towaru po przybyciu do portu docelowego. Ponadto, może być wykorzystywany do uzyskania finansowania handlu międzynarodowego oraz jako podstawa do złożenia roszczeń w przypadku uszkodzenia lub utraty towaru w trakcie transportu.


Dowiedz się więcej o naszych szkoleniach związanych z handlem międzynarodowym.

Zobacz inne definicje