Tranzyt T1, T2

Tranzyt T1 oraz T2 są procedurami celnymi stosowanymi w międzynarodowym handlu, które umożliwiają przemieszczanie towarów przez terytorium jednego kraju, nie podlegając opodatkowaniu ani odprawie celnej, w drodze do docelowego miejsca przeznaczenia w innym kraju.

Tranzyt T1 jest procedurą celno-skarbową stosowaną w transporcie międzynarodowym, która pozwala na przewóz towarów przez terytorium jednego kraju, z zachowaniem zawieszenia należności celnych oraz podatku od wartości dodanej (VAT), do momentu dotarcia towarów do punktu docelowego w innym kraju, gdzie odbywa się ich docelowa odprawa celna.

Natomiast tranzyt T2 jest procedurą wykorzystywaną w transporcie międzynarodowym, pozwalającą na przewóz towarów przez terytorium jednego kraju, bez odprawy celnej w tym kraju, przy założeniu, że towar jest objęty procedurą tranzytu T2 w krajach, między którymi odbywa się transport. Tranzyt T2 umożliwia ciągłe przemieszczanie towarów bez konieczności zatrzymywania się w poszczególnych krajach na celne formalności.

Dowiedz się więcej o procedurach T1 i T2 podczas naszych szkoleń celnych.

Zobacz inne definicje