CMR

CMR (Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route) to międzynarodowa umowa regulująca warunki i odpowiedzialności związane z międzynarodowym transportem drogowym towarów. Umowa CMR jest podstawowym dokumentem przewozowym używanym w transporcie drogowym na obszarze Europy i innych krajów sygnatariuszy konwencji. Określa prawa i obowiązki przewoźnika, nadawcy i odbiorcy oraz zawiera informacje dotyczące towaru, warunków przewozu, adresów nadawcy i odbiorcy oraz inne istotne szczegóły dotyczące dostawy. CMR jest ważnym elementem w międzynarodowym handlu, zapewniając przejrzystość i ochronę interesów wszystkich stron zaangażowanych w proces transportu towarów drogowych.


Dowiedz się więcej o CMR na naszych szkoleniach z prawa przewozowego.

Zobacz inne definicje