Konwencja CMR, Prawo przewozowe, reklamacje w transporcie

Szkolenie dotyczyć będzie wyjaśnieniu różnic między umową spedycji a umową przewozu. Uczestnik dowie się, dlaczego nie można mylić tych pojęć.

Powiemy o prawach i obowiązkach spedytora i przewoźnika. Omówimy odpowiedzialność przewoźnika: kto jest uprawniony do składania reklamacji, zakres odpowiedzialności przewoźnika i przesłanki zwalniające przewoźnika od odpowiedzialności.

Czego dowiesz się na naszym szkoleniu?

Uczestnicy nauczą się rozróżniać spedytora od przewoźnika i umowę spedycji od umowy przewozu, będą potrafili prawidłowo wystawić dokumenty przewozowe a w razie powstania szkody w przewozie lub opóźnienia w dostawie właściwie złożyć zastrzeżenia a potem reklamację.

20.09.2024

On-line

699 pln netto

19.11.2024

On-line

699 pln netto

Pobierz program

Program szkolenia

Wykładowca

Adresaci

Informacje organizacyjne

 1. 1
  Źródła prawa:
  • konwencja CMR,
  • ustawa Prawo przewozowe,
  • Kodeks cywilny,
 2. 2
  Zawarcie umowy przewozu na gruncie prawa polskiego:
  • pojęcie oświadczenia woli,
  • forma czynności prawnych i konsekwencję jej niezachowania,
  • zlecenie i jego rola,
  • analiza typowych zapisów w zleceniach (klauzula 30 minut, rozliczenie dokumentów, oczekiwanie bez wynagrodzenia, osobiste wykonanie przewozu i inne)
 3. 3
  Załadunek/rozładunek pojazdu:
  • regulacje prawne,
  • szkody w trakcie załadunku,
  • przekroczenie nacisków osi i masy całkowitej jako skutek niewłaściwie przeprowadzonego załadunku,
  • załadunek a reguły dostaw INCOTERMS,
  • zabezpieczenie ładunku na pojeździe,
 4. 4
  Wyznaczenie trasy przejazdu,
 5. 5
  Neutralizacja listu przewozowego,
 6. 6
  Przeszkody w wydaniu ładunku odbiorcy,
 7. 7
  Szkoda na ładunku lub jego utrata:
  • zasady i przesłanki odpowiedzialności przewoźnika,
  • postępowanie w przypadku zniszczenia ładunku,
  • dokumentacja,
  • zasady obliczania odszkodowania,
 8. 8
  Opóźnienie dostawy:
  • przesłanki odpowiedzialności przewoźnika,
  • wysokość odszkodowania,
 9. 9
  Postępowanie reklamacyjne wobec przewoźnika:
  • zasady, terminy i rola,
  • wynik postępowania reklamacyjnego,
 10. 10
  Odpowiedzialność przewoźnika a odpowiedzialność spedytora:
  • umowa spedycji a umowa przewozu (podobieństwa, różnice, pułapki)
  • zasady odpowiedzialności spedytora,
  • pojęcie „winy w wyborze”
 11. 11
  Zakończenie – pytania, analiza przypadków zgłoszonych przez uczestników.

Maciej Wyrzykowski

Trener - tematyka prawna, dotycząca transportu i spedycji jest dla niego przedmiotem aktywności zawodowej od roku 2003. Wykładowca akademicki na studiach w zakresie transportu i logistyki w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy. Uczestnicy dotychczasowych szkoleń podkreślają bardzo praktyczne podejście podczas zajęć do analizowanych zagadnień problemowych, poparte oczywiście szeroką i interdyscyplinarną wiedzą zdobytą w pracy spedytora, kierownika transportu, kierowcy transportu drogowego, jak i Inspektora Inspekcji Transportu Drogowego. Prowadził wiele szkoleń i kursów, otrzymując bardzo dobre recenzje za przedstawiany ich uczestnikom zasób wiadomości oraz metodykę przekazywania wiedzy.. Zrealizował setki szkoleń dla firm zajmujących się ich organizacją jak i bezpośrednio dla podmiotów z sektora transportu i spedycji. Tematykę reguł dostaw Międzynarodowej Izby Handlowej podejmuje od kilku lat. Szkolenia w tym zakresie prowadził wielokrotnie. Formuły INCOTERMS 2020 jak i ich poprzednia wersja była i jest wielokrotnie przedmiotem prowadzonych przez trenera usług doradczych.

Szkolenie kierujemy do osób, które odpowiadają w przedsiębiorstwie za współpracę z przewoźnikami i spedytorami.

Szczególnie zapraszamy pracowników działów logistyki, spedycji, transportu, zakupów, handlu i sprzedaży. Mile widziani są też pracownicy firm przewozowych w transporcie drogowym oraz pracownicy firm spedycyjnych zajmujących się transportem drogowym.

W czasie zajęć:

 • dowiesz się jaka jest różnica między spedytorem a przewoźnikiem
 • poznasz różnice pomiędzy umową spedycji a umową przewozu i konsekwencje mylenia spedytora z przewoźnikiem
 • omówimy zasady i odpowiedzialność przewoźnika w drogowych przewozach międzynarodowych (Konwencja CMR) i krajowych (Prawo przewozowe)
 • omówimy (bardzo ważną!) rolę listu przewozowego oraz zasady jego wypełniania
 • dowiesz się czym różni się „zastrzeżenie” od „reklamacji” – terminy i forma ich składania.

Szkolenie kierujemy do osób, które odpowiadają w przedsiębiorstwie za współpracę z przewoźnikami i spedytorami.

Szczególnie zapraszamy pracowników działów logistyki, spedycji, transportu, zakupów, handlu i sprzedaży. Mile widziani są też pracownicy firm przewozowych w transporcie drogowym oraz pracownicy firm spedycyjnych zajmujących się transportem drogowym.

Szkolenie dotyczyć będzie wyjaśnieniu różnic między umową spedycji a umową przewozu. Uczestnik dowie się, dlaczego nie można mylić tych pojęć.

Powiemy o prawach i obowiązkach spedytora i przewoźnika. Omówimy odpowiedzialność przewoźnika: kto jest uprawniony do składania reklamacji, zakres odpowiedzialności przewoźnika i przesłanki zwalniające przewoźnika od odpowiedzialności.

Uczestnicy nauczą się rozróżniać spedytora od przewoźnika i umowę spedycji od umowy przewozu, będą potrafili prawidłowo wystawić dokumenty przewozowe a w razie powstania szkody w przewozie lub opóźnienia w dostawie właściwie złożyć zastrzeżenia a potem reklamację.

W czasie zajęć:

 • dowiesz się jaka jest różnica między spedytorem a przewoźnikiem
 • poznasz różnice pomiędzy umową spedycji a umową przewozu i konsekwencje mylenia spedytora z przewoźnikiem
 • omówimy zasady i odpowiedzialność przewoźnika w drogowych przewozach międzynarodowych (Konwencja CMR) i krajowych (Prawo przewozowe)
 • omówimy (bardzo ważną!) rolę listu przewozowego oraz zasady jego wypełniania
 • dowiesz się czym różni się „zastrzeżenie” od „reklamacji” – terminy i forma ich składania.

Program szkolenia:

 1. Źródła prawa:
  • konwencja CMR,
  • ustawa Prawo przewozowe
  • Kodeks cywilny
 2. Zawarcie umowy przewozu na gruncie prawa polskiego:
  • pojęcie oświadczenia woli,
  • forma czynności prawnych i konsekwencję jej niezachowania,
  • zlecenie i jego rola,
  • analiza typowych zapisów w zleceniach (klauzula 30 minut, rozliczenie dokumentów, oczekiwanie bez wynagrodzenia, osobiste wykonanie przewozu i inne)
 3. Załadunek/rozładunek pojazdu
  • regulacje prawne,
  • szkody w trakcie załadunku,
  • przekroczenie nacisków osi i masy całkowitej jako skutek niewłaściwie przeprowadzonego załadunku,
  • załadunek a reguły dostaw INCOTERMS,
  • zabezpieczenie ładunku na pojeździe,
 4. Wyznaczenie trasy przejazdu,
 5. Neutralizacja listu przewozowego
 6. Przeszkody w wydaniu ładunku odbiorcy
 7. Szkoda na ładunku lub jego utrata:
  • zasady i przesłanki odpowiedzialności przewoźnika,
  • postępowanie w przypadku zniszczenia ładunku,
  • dokumentacja,
  • zasady obliczania odszkodowania,
 8. Opóźnienie dostawy:
  • przesłanki odpowiedzialności przewoźnika,
  • wysokość odszkodowania.
 9. Postępowanie reklamacyjne wobec przewoźnika:
  • zasady, terminy i rola,
  • wynik postępowania reklamacyjnego,
 10. Odpowiedzialność przewoźnika a odpowiedzialność spedytora:
  • umowa spedycji a umowa przewozu (podobieństwa, różnice, pułapki)
  • zasady odpowiedzialności spedytora,
  • pojęcie „winy w wyborze”
 11. Zakończenie – pytania, analiza przypadków zgłoszonych przez uczestników

Cena zawiera:

 • 7 godzin dydaktycznych warsztatów.
 • Dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia.
 • Autorskie materiały szkoleniowe (w formie PDF – przesłane przed rozpoczęciem szkolenia).
 • Zaświadczenia o przebytym szkoleniu dla każdego uczestnika.

Wymagania techniczne:

 • komputer lub telefon z dostępem do Internetu,
 • przeglądarka internetowa,
 • głośniki lub słuchawki,
 • kamera, mikrofon

Co powiedzieli uczestnicy o tym szkoleniu:

Szkolenie bardzo dobre, dużo przydatnych informacji:

instrukcja dotycząca zleceń, reklamacje w transporcie, wpisywanie wartości towaru w CMR

uczestnik szkolenia

październik 2023 r.

Świetne przypomnienie i usystematyzowane zagadnienia prawne transportowe,

rozwiązania problemów na załadunku/rozładunku

uczestniczka szkolenia

czerwiec 2023 r.

Godne polecenia, konkretne przykłady, np.:

co powinno zawierać zlecenie i kiedy umowa jest wiążąca

uczestnik szkolenia

maj 2023 r.