Wartość celna

Wartość celna to kwotowa wartość towarów, na podstawie której oblicza się różne opłaty celne oraz podatki przywozowe. Jest to cena, którą strona importująca zobowiązuje się zapłacić za towar, uwzględniającą cenę faktyczną towaru oraz wszelkie koszty związane z jego przewozem i ubezpieczeniem do miejsca przeznaczenia. Wartość celna jest kluczowym elementem w procesie importu, a jej dokładne określenie jest istotne zarówno dla celów celnych, jak i podatkowych. Zazwyczaj ustala się ją na podstawie faktur handlowych oraz innych dokumentów związanych z transakcją handlową. Poprawne określenie wartości celnej jest niezbędne do uniknięcia sporów związanych z celami oraz podatkami przywozowymi.

Dowiedz się więcej o wartości celnej towarów podczas naszych szkoleń celnych.

Zobacz inne definicje