Upoważniony Przedsiębiorca AEO

Chcesz korzystać z ułatwień w zakresie odpraw celnych lub uproszczeń dotyczących przywozu lub wywozu towarów?
Jesteś w łańcuchu bezpiecznych dostaw?
Chcesz być zwolniony z niektórych zasad kontroli celnej?

Jeśli odpowiedź na pytania jest twierdząca, to nie może Cię zabraknąć na naszym szkoleniu!

25.11.2024

On-line

699 pln netto

Pobierz program

Program szkolenia

Adresaci

Informacje organizacyjne

 1. 1
  Kontekst historyczny wprowadzenia AEO – bezpieczeństwo i ochrona terytorium Unii Europejskiej,
 2. 2
  Podstawy prawne wprowadzające instytucję Upoważnionego przedsiębiorcy AEO,
 3. 3
  Rodzaje pozwoleń AEO,
 4. 4
  Jak funkcjonować na rynku amerykańskim jako wiarygodny przedsiębiorca,
 5. 5
  Wzajemne uznawanie unijnego AEO z innymi krajami na świecie w celu potwierdzania wysokich standardów funkcjonowania przedsiębiorstwa,
 6. 6
  Szczegółowe omówienie kryteriów przyznawania pozwolenia Upoważnionego przedsiębiorcy AEO,
 7. 7
  Jakie wymogi należy spełnić dla uzyskania pozwolenia AEOC a jakie dla AEOF,
 8. 8
  Korzyści z posiadania pozwolenia AEO,
 9. 9
  Jak firmy współpracujące mogą wpłynąć na nasze AEO,
 10. 10
  AEO a ISO,
 11. 11
  Procedura wydawania pozwoleń AEO:
  • wniosek,
  • załączniki do wniosku,
  • przesłanki nieprzyjęcia wniosku,
 12. 12
  Skutki prawne pozwolenia AEO,
 13. 13
  Postępowanie audytowe:
  • sposób przeprowadzania czynności audytowych,
  • kwestionariusz postępowania audytowego,
  • kryteria sprawdzane w ramach postępowania audytowego,
  • badanie przestrzegania wymogów celnych i podatkowych,
  • badanie zarządzania ewidencjami handlowymi oraz transportowymi,
  • badanie wypłacalności,
  • badanie standardów związanych z bezpieczeństwem i ochroną,
  • zakończenie postępowania,
  • monitorowanie posiadaczy pozwoleń,
 14. 14
  Istotne korzyści i ułatwienia przysługujące posiadaczom pozwolenia AEO.

Do udziału w szkoleniu zapraszamy:

 • Agencje celne,
 • Przedsiębiorców dokonujących obrotu towarowego z zagranicą (import – eksport)
 • Przedsiębiorstwa produkcyjne korzystające z celnych procedur specjalnych,
 • Firmy współpracujące i świadczące usługi dla przedsiębiorców dokonujących obrotu towarowego z zagranicą np. firmy przewozowe, świadczące usługi IT.

Podczas szkolenia:

 • Poznasz przepisy prawa i dowiesz się, jakie wymagania należy spełnić,
  aby otrzymać pozwolenie AEO
 • Dowiesz się jak usprawnić procesy w firmie oraz jakie przywileje przysługują posiadaczom pozwoleń AEO
 • Poznasz i przeanalizujesz procedury, które należy stworzyć przygotowując firmę do uzyskania statusu upoważnionego przedsiębiorcy AEO

Chcesz korzystać z ułatwień w zakresie odpraw celnych lub uproszczeń dotyczących przywozu lub wywozu towarów?
Jesteś w łańcuchu bezpiecznych dostaw?
Chcesz być zwolniony z niektórych zasad kontroli celnej?

Jeśli odpowiedź na pytania jest twierdząca, to nie może Cię tu zabraknąć!

Do udziału w szkoleniu zapraszamy:

 • Agencje celne,
 • Przedsiębiorców dokonujących obrotu towarowego z zagranicą (import – eksport)
 • Przedsiębiorstwa produkcyjne korzystające z celnych procedur specjalnych,
 • Firmy współpracujące i świadczące usługi dla przedsiębiorców dokonujących obrotu towarowego z zagranicą np. firmy przewozowe, świadczące usługi IT.

Podczas szkolenia:

 • Poznasz przepisy prawa i dowiesz się, jakie wymagania należy spełnić,
  aby otrzymać pozwolenie AEO
 • Dowiesz się jak usprawnić procesy w firmie oraz jakie przywileje przysługują posiadaczom pozwoleń AEO
 • Poznasz i przeanalizujesz procedury, które należy stworzyć przygotowując firmę do uzyskania statusu upoważnionego przedsiębiorcy AEO

Program szkolenia:

 1. Kontekst historyczny wprowadzenia AEO – bezpieczeństwo i ochrona terytorium Unii Europejskiej,
 2. Podstawy prawne wprowadzające instytucję Upoważnionego przedsiębiorcy AEO,
 3. Rodzaje pozwoleń AEO,
 4. Jak funkcjonować na rynku amerykańskim jako wiarygodny przedsiębiorca,
 5. Wzajemne uznawanie unijnego AEO z innymi krajami na świecie w celu potwierdzania wysokich standardów funkcjonowania przedsiębiorstwa,
 6. Szczegółowe omówienie kryteriów przyznawania pozwolenia Upoważnionego przedsiębiorcy AEO,
 7. Jakie wymogi należy spełnić dla uzyskania pozwolenia AEOC a jakie dla AEOF,
 8. Korzyści z posiadania pozwolenia AEO,
 9. Jak firmy współpracujące mogą wpłynąć na nasze AEO,
 10. AEO a ISO,
 11. Procedurawydawania pozwoleń AEO:
  • wniosek,
  • załączniki do wniosku,
  • przesłanki nieprzyjęcia wniosku,
 12. Skutki prawne pozwolenia AEO,
 13. Postępowanie audytowe:
  • sposób przeprowadzania czynności audytowych,
  • kwestionariusz postępowania audytowego,
  • kryteria sprawdzane w ramach postępowania audytowego,
  • badanie przestrzegania wymogów celnych i podatkowych,
  • badanie zarządzania ewidencjami handlowymi oraz transportowymi,
  • badanie wypłacalności,
  • badanie standardów związanych z bezpieczeństwem i ochroną,
  • zakończenie postępowania,
  • monitorowanie posiadaczy pozwoleń,
 14. Istotne korzyści i ułatwienia przysługujące posiadaczom pozwolenia AEO.

Cena zawiera:

 • 7 godzin dydaktycznych warsztatów.
 • Dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia.
 • Autorskie materiały szkoleniowe (w formie PDF – przesłane przed rozpoczęciem szkolenia).
 • Zaświadczenia o przebytym szkoleniu dla każdego uczestnika.

Wymagania techniczne:

 • komputer lub telefon z dostępem do Internetu,
 • przeglądarka internetowa,
 • głośniki lub słuchawki,
 • kamera, mikrofon