Cross-trade

Cross-trade to praktyka obejmująca różne aspekty w zależności od kontekstu, w którym jest stosowana. W kontekście giełdowym, cross-trade odnosi się do transakcji, w której zlecenia kupna i sprzedaży tego samego aktywu są równoważone bez rejestracji transakcji na giełdzie, co jest niedozwolone na większości głównych giełd. Transakcje te mogą być legalne, gdy broker realizuje połączone zlecenia kupna i sprzedaży tego samego papieru wartościowego na różnych rachunkach klientów i zgłasza je na giełdzie.

W kontekście transportu międzynarodowego, cross-trade to przewóz ładunków pomiędzy dwoma krajami, w których przewoźnik nie posiada zarejestrowanej siedziby. Jest to znane również jako duży kabotaż i pozwala firmom transportowym na działanie na szeroką skalę w różnych krajach bez konieczności posiadania tam siedziby. Cross-trade w transporcie jest możliwy dzięki dostępności rynków zewnętrznych i ma realny wpływ na konkurencyjność firm transportowych w Unii Europejskiej.

Transakcje cross-trade mogą również obejmować trójstronne lub krzyżowe operacje handlowe, które ułatwiają przepływ towarów między różnymi krajami, redukując koszty i zwiększając efektywność handlu międzynarodowego.

Dowiedz się więcej o cross-trade podczas naszych szkoleń dla działu zakupów.

Zobacz inne definicje