System Intrastat – aktualne uregulowania prawne z uwzględnieniem zmian

Deklaracje INTRASTAT dotyczą fizycznego przewozu towarów z jednego państwa członkowskiego do drugiego. Celem szkolenia jest przekazanie pełnego zakresu informacji dotyczących obowiązku składania deklaracji statystycznych w obrocie towarowym w UE nałożonym na podmioty gospodarcze od 1 maja 2004 r., czyli wejścia Polski do UE, jak również poinformowanie o zmianach wprowadzonych oraz planowanych na kolejne lata.

Dlaczego warto uczestniczyć w szkoleniu INTRASTAT?

Od stycznia 2022 roku uległy zmianie zasady wypełniania zgłoszeń INTRASTAT dla wywozu. Chodzi o informację o kraju pochodzenia towarów.

W myśl zmian od 1 stycznia 2022 informację o kraju pochodzenia towarów należy podawać również w zgłoszeniach INTRASTAT dotyczących wywozu, a nie jak dotychczas – wyłącznie w zgłoszeniach przywozu.

25.06.2024

On-line

699 pln netto

26.08.2024

On-line

699 pln netto

23.10.2024

On-line

699 pln netto

17.12.2024

On-line

699 pln netto

Pobierz program

Program szkolenia

Adresaci

Informacje organizacyjne

 1. 1
  Do czego służy system INTRASTAT?
 2. 2
  BREXIT – co dalej z wymianą towarową po 1 października 2019 r.?
 3. 3
  Reprezentowanie podmiotu zobowiązanego – zakładanie konta, ustalanie reprezentowania.
 4. 4
  Metodologiczne podstawy systemu INTRASTAT – kierunki obrotu towarowego oraz zakres stosowania.
 5. 5
  Termin ważności deklaracji INTRASTAT – jak długo przechowywać deklaracje wraz z dokumentami potwierdzającymi ich wysłanie?
 6. 6
  Wyjątki od zgłoszeń do systemu INTRASTAT.
 7. 7
  Odpowiedzialność za zgłaszanie danych – kto ponosi odpowiedzialność za deklarowane dane.
 8. 8
  Transakcje podlegające zgłoszeniu.
 9. 9
  Naprawy, zwroty itp. – jak je wykazywać w systemie INTRASTAT?
 10. 10
  Organizacja systemu INTRASTAT.
 11. 11
  Uczestnicy systemu INTRASTAT.
 12. 12
  Progi statystyczne – jak je liczyć i jakie są między nimi różnice?
 13. 13
  Forma zgłoszenia – różnice.
 14. 14
  Co zrobić, by nie składać deklaracji INTRASTAT?
 15. 15
  Okres i obowiązek sprawozdawczy – co zrobić, gdy nie mamy pełnych danych, a już jest termin zgłoszenia; jak zgłaszać brak obrotu.
 16. 16
  Deklaracje zerowe i częściowe – do czego służą?
 17. 17
  Nomenklatura Scalona (CN) czyli taryfikacja w trzech słowach.
 18. 18
  Darmowy program do generowania zgłoszeń INTRASTAT.
 19. 19
  Deklarowanie towarów o małej wartości.
 20. 20
  System upomnień w przypadku niewywiązywania się z obowiązku sprawozdawczego.
 21. 21
  SIMSTAT – założenia nowego systemu.
 22. 22
  Budowa deklaracji INTRASTAT – różnice pomiędzy progami statystycznymi.
 23. 23
  Praktyczne wypełnianie deklaracji INTRASTAT
 24. 24
  Problemy indywidualne

Osoby odpowiedzialne w przedsiębiorstwach za kwestie celne, pracowników działów exportu, importu, logistyki a przede wszystkim działów księgowości, sprzedaży, agentów celnych i doradców podatkowych zapraszamy na praktyczne warsztaty:

 • jak najlepiej przygotować się do wypełniania deklaracji;
 • jak wypełnić i wysłać deklarację
 • jak przygotować własny  warsztat pracy, aby prawidłowo dokonać zgłoszenia INTRASTAT
 • jak dokonać ewentualnej korekty zgłoszenia

 

Deklaracje INTRASTAT dotyczą fizycznego przewozu towarów z jednego państwa członkowskiego do drugiego. Celem szkolenia jest przekazanie pełnego zakresu informacji dotyczących obowiązku składania deklaracji statystycznych w obrocie towarowym w UE nałożonym na podmioty gospodarcze od 1 maja 2004 r., czyli wejścia Polski do UE, jak również poinformowanie o zmianach wprowadzonych oraz planowanych na kolejne lata.

Od stycznia 2022 roku uległy zmianie zasady wypełniania zgłoszeń INTRASTAT dla wywozu. Chodzi o informację o kraju pochodzenia towarów.

W myśl zmian od 1 stycznia 2022 informację o kraju pochodzenia towarów należy podawać również w zgłoszeniach INTRASTAT dotyczących wywozu, a nie jak dotychczas – wyłącznie w zgłoszeniach przywozu!

Zapraszamy na praktyczne warsztaty:

 • jak najlepiej przygotować się do wypełniania deklaracji; ­
 • jak wypełnić i wysłać deklarację ­
 • jak przygotować własny warsztat pracy, aby prawidłowo dokonać zgłoszenia INTRASTAT ­
 • jak dokonać ewentualnej korekty zgłoszenia

Program szkolenia

 1. Do czego służy system INTRASTAT?
 2. BREXIT – co dalej z wymianą towarową po 1 października 2019 r.?
 3. Reprezentowanie podmiotu zobowiązanego – zakładanie konta, ustalanie reprezentowania.
 4. Metodologiczne podstawy systemu INTRASTAT – kierunki obrotu towarowego oraz zakres stosowania.
 5. Termin ważności deklaracji INTRASTAT – jak długo przechowywać deklaracje wraz z dokumentami potwierdzającymi ich wysłanie?
 6. Wyjątki od zgłoszeń do systemu INTRASTAT.
 7. Odpowiedzialność za zgłaszanie danych – kto ponosi odpowiedzialność za deklarowane dane.
 8. Transakcje podlegające zgłoszeniu.
 9. Naprawy, zwroty itp. – jak je wykazywać w systemie INTRASTAT?
 10. Organizacja systemu INTRASTAT.
 11. Uczestnicy systemu INTRASTAT.
 12. Progi statystyczne – jak je liczyć i jakie są między nimi różnice?
 13. Forma zgłoszenia – różnice.
 14. Co zrobić, by nie składać deklaracji INTRASTAT?
 15. Okres i obowiązek sprawozdawczy – co zrobić, gdy nie mamy pełnych danych, a już jest termin zgłoszenia; jak zgłaszać brak obrotu.
 16. Deklaracje zerowe i częściowe – do czego służą?
 17. Nomenklatura Scalona (CN) czyli taryfikacja w trzech słowach.
 18. Darmowy program do generowania zgłoszeń INTRASTAT.
 19. Deklarowanie towarów o małej wartości.
 20. System upomnień w przypadku niewywiązywania się z obowiązku sprawozdawczego.
 21. SIMSTAT – założenia nowego systemu.
 22. Budowa deklaracji INTRASTAT – różnice pomiędzy progami statystycznymi.
 23. Praktyczne wypełnianie deklaracji INTRASTAT
 24. Problemy indywidualne

Cena zawiera:

 • 7 godzin dydaktycznych warsztatów.
 • Dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia.
 • Autorskie materiały szkoleniowe (w formie PDF – przesłane przed rozpoczęciem szkolenia).
 • Zaświadczenia o przebytym szkoleniu dla każdego uczestnika.

Wymagania techniczne:

 • komputer lub telefon z dostępem do Internetu,
 • przeglądarka internetowa,
 • głośniki lub słuchawki,
 • kamera, mikrofon

Co powiedzieli uczestnicy o tym szkoleniu:

Cenię praktyczny aspekt szkolenia i przydatne podpowiedzi, których udzielił ekspert celny

uczestniczka szkolenia

październik 2023 r.

Dla ogólnego zrozumienia działania Intrastat, warto wziąć udział w szkoleniu.

uczestnik szkolenia

marzec 2023 r.

Najważniejszy z tego szkolenia dla mnie był sposób znajdowania informacji potrzebnych do Intrastatu umieszczonych na fakturach oraz informacja na temat tabel CN na ISZTAR

uczestniczka szkolenia

luty 2023 r.