Wypalenie zawodowe

Wypalenie zawodowe jest uporczywym, negatywnym stanem związanym z pracą, występującym u osób ogólnie zdrowych. Charakteryzuje się wyczerpaniem (zarówno psychicznym, jak i fizycznym), poczuciem zmniejszonej skuteczności, obniżoną motywacją oraz dysfunkcyjnymi postawami i zachowaniami w pracy. Stan ten rozwija się stopniowo i wynika z rozbieżności między aspiracjami a realiami wykonywania zawodu lub warunków pracy. Objawy wypalenia zawodowego obejmują emocjonalne wyczerpanie, wzrastające zniechęcenie, spadek skuteczności działań własnych, słabnącą motywację do rozwoju i osiągania celów oraz wzrost negatywnych postaw i zachowań utrudniających przystosowanie do pracy.

Dodatkowo, zgodnie z ICD-11 Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), wypalenie zawodowe jest zjawiskiem zawodowym wynikającym z chronicznego stresu w miejscu pracy, który nie został skutecznie zarządzany. Objawia się ono uczuciem wyczerpania energetycznego lub wycieńczenia; zwiększonym dystansem psychicznym do własnej pracy, lub uczuciami negatywizmu lub cynizmu związanymi z pracą; oraz zmniejszoną efektywnością zawodową. Jest klasyfikowane jako niezgodność między wyzwaniami pracy a psychicznymi i fizycznymi zasobami osoby. WHO nie uznaje go za stan chorobowy, jednak niektóre krajowe organy zdrowia w Europie oraz niezależni praktycy zdrowotni uznają je za taki.

Dowiedz się więcej o wypaleniu zawodowym na naszych szkoleniach z kompetencji osobistych.

Zobacz inne definicje