Networking

Networking to proces tworzenia i utrzymywania relacji zawodowych oraz społecznych, który ma kluczowe znaczenie w rozwoju kariery i biznesu. W kontekście zarządzania i pracy zespołowej, networking nabiera szczególnego znaczenia jako umiejętność kreowania dobrych relacji z pracownikami oraz wpływania na ich postawy i zachowania. Współczesne podejście do zarządzania podkreśla znaczenie umiejętności społecznych, w tym zdolności do efektywnego networkingu, jako niezbędne dla liderów i pracowników w celu osiągnięcia sukcesu zawodowego, innowacji oraz samorealizacji. Networking jest więc nie tylko budowaniem sieci kontaktów, ale również rozwijaniem kompetencji interpersonalnych, które wspierają rozwój osobisty i zawodowy.

Poznaj naszą pełną ofertę szkoleń zamkniętych.

Zobacz inne definicje