Asertywność

Asertywność to umiejętność wyrażania własnego zdania, emocji i postaw w sposób bezpośredni, nie naruszając przy tym praw i psychicznego terytorium innych osób. Charakteryzuje się brakiem zachowań agresywnych oraz obroną własnych praw w sytuacjach społecznych. Asertywność obejmuje zdolność do wyrażania opinii, krytyki, potrzeb, życzeń, a także umiejętność odmawiania, przyjmowania krytyki i pochwał. Jest to również postawa akceptacji siebie i innych, autentyczność, elastyczność zachowania, świadomość siebie, empatia oraz stanowczość. Osoba asertywna ma jasno określony cel, potrafi kontrolować własne emocje i nie poddaje się łatwo manipulacjom oraz naciskom emocjonalnym innych osób. Asertywność jest ważną umiejętnością wchodzącą w skład inteligencji emocjonalnej.

Dowiedz się więcej o asertywności na naszych szkoleniach z kompetencji osobistych.

Zobacz inne definicje