Cykl Deminga (PDCA)

Cykl Deminga, znany również jako PDCA (Plan, Do, Check, Act), to metoda ciągłego doskonalenia procesów i rozwiązywania problemów w organizacjach. Składa się z czterech etapów:

Zaplanuj (Plan) – Koncentracja na problemach i opracowanie pomysłów na ich rozwiązanie.
Wykonaj (Do) – Wprowadzenie zaplanowanych zmian w ramach eksperymentu lub testu.
Sprawdź (Check) – Analiza wyników eksperymentu, czy przyniósł on oczekiwane rezultaty.
Działaj (Act) – Wprowadzenie zmian w produkcji, jeśli eksperyment był udany.

Cykl ten jest podstawą rozwiązywania problemów w Kaizen i powinien być implementowany iteracyjnie, co pozwala na ciągłe doskonalenie i wyłapywanie błędów czy marnotrawstw. Po zakończeniu jednego cyklu PDCA rozpoczyna się kolejny, co umożliwia spiralne poszerzanie wiedzy i zbliżanie się do celu z każdym przejściem cyklu.

Dowiedz się więcej o Cyklu Deminga na naszym szkoleniu z kompetencji menedżerskich.

Zobacz inne definicje