Outsourcing

Outsourcing to praktyka biznesowa, w której firmy korzystają z usług zewnętrznych dostawców do realizacji procesów biznesowych, które w przeciwnym razie byłyby przeprowadzane wewnętrznie. Czasami obejmuje to przeniesienie pracowników i aktywów z jednej firmy do drugiej. Termin „outsourcing”, pochodzący od angielskiego wyrażenia „outside resourcing”, pojawił się nie później niż w 1981 roku, kiedy to prace przemysłowe w Stanach Zjednoczonych były przenoszone za granicę, przyczyniając się do ekonomicznego i kulturowego upadku małych miast przemysłowych. Koncepcja ta, która według „The Economist” była obecna od czasów II wojny światowej, często wiąże się z zewnętrznym wykonaniem procesu biznesowego (np. przetwarzanie płac, przetwarzanie roszczeń), operacyjnych i/lub funkcji nienależących do głównego obszaru działalności, takich jak produkcja, zarządzanie obiektami, wsparcie centrum połączeń. Praktyka ta może obejmować zarówno zagraniczne, jak i krajowe kontraktowanie, dlatego nie należy jej mylić z offshoringiem, który oznacza przeniesienie procesu biznesowego do innego kraju, ale niekoniecznie oznacza współpracę z inną firmą.

Dowiedz się więcej o outsourcingu podczas naszych szkoleń dla działu zakupów.

Zobacz inne definicje