Feedback

Feedback, znany również jako informacja zwrotna, to proces przekazywania informacji o zachowaniu, pracy lub wynikach osoby, z intencją wywołania pozytywnej zmiany lub utrzymania dobrych praktyk. Feedback może być pozytywny, koncentrujący się na tym, co zostało zrobione dobrze i jak można to utrzymać lub rozwijać, lub negatywny (konstruktywny), wskazujący na obszary wymagające poprawy. Kluczowym elementem skutecznego feedbacku jest jego konstruktywność, czyli dostarczanie informacji zwrotnej w sposób, który jest pomocny, motywujący do zmiany i rozwijający. Feedback jest niezbędnym narzędziem w zarządzaniu i liderowaniu zespołami, pomagającym w rozwoju osobistym i zawodowym pracowników oraz w budowaniu efektywnych relacji w miejscu pracy. Szkolenia z zakresu kompetencji menedżerskich często obejmują moduły poświęcone technikom udzielania i odbierania feedbacku, podkreślając jego rolę w komunikacji interpersonalnej i zarządzaniu zespołem.

Dowiedz się więcej o Feedbacku na naszym szkoleniu z kompetencji menedżerskich.

Zobacz inne definicje