Procedury celne w obrocie towarowym z Wielką Brytanią

Szkolenie dotyczy uwarunkowań obrotu towarowego z Wielką Brytanią po Brexicie.

Zapoznasz się z dokumentowaniem transakcji obrotu towarowego UE-GB.

Dowiesz się jakie formalności trzeba wypełniać po opuszczeniu GB Unii Europejskiej! Szkolenie będzie skupiało się na praktycznych problemach mogących wystąpić oraz przedstawieniu najlepszych metod ich rozwiązania.

Podczas szkolenia dowiesz się o:

 • Systemie GVMS
 • EORI
 • EAD/MRN, EAD i MRN
 • Numerze GMR
 • Systemie GB Safety & Security

17.09.2024

On-line

699 pln netto

27.11.2024

On-line

699 pln netto

Pobierz program

Program szkolenia

Adresaci

Informacje organizacyjne

 1. 1
  Umowa o wystąpieniu GB z UE.
 2. 2
  Konsekwencje dla administracji publicznej, przedsiębiorstw i obywateli od 1 stycznia 2021 r.
 3. 3
  BREXIT i jego wpływ na Twoje przedsiębiorstwo.
 4. 4
  Nowe obowiązki przedsiębiorców, w tym:
  • Składanie zgłoszenia celnego przy imporcie towarów z Wielkiej Brytanii, eksporcie do tego kraju lub przy przemieszczaniu towarów przez jego terytorium,
  • Ewentualne przedstawienie – oprócz zgłoszenia celnego – danych dotyczących bezpieczeństwa i ochrony,
  • Uzyskanie specjalnego pozwolenia na import lub eksport niektórych towarów (np. odpadów, niektórych niebezpiecznych chemikaliów, organizmów modyfikowanych genetycznie);
  • Dopełnienie dodatkowych formalności przy imporcie z GB lub eksporcie do tego kraju wyrobów akcyzowych, jak alkohol, tytoń lub paliwa,
  • Rozliczenie VAT, co do zasady, w kraju UE, do którego następuje import towarów z GB (towary eksportowane do GB będą zwolnione z VAT w UE, ale przy przywozie do GB będą one podlegać obowiązującym tam wymogom w zakresie VAT),
  • Przestrzegać innych zasad i procedur w zakresie VAT w odniesieniu do transakcji realizowanych z GB niż w przypadku transakcji wewnątrz UE.
 5. 5
  Etapowe wdrożenie kontroli granicznej w GB po okresie przejściowym.
 6. 6
  Taryfa celna GB.
 7. 7
  Dokumentacja po 1 stycznia 2021 roku.
 8. 8
  Wystąpienie Zjednoczonego Królestwa z UE, a przepisy UE w dziedzinie pozwoleń na przywóz/wywóz niektórych towarów.
 9. 9
  Scenariusze zmian.

To wyjątkowe szkolenie dedykowane jest dla wszystkich uczestników zawierających/obsługujących transakcje w obrocie towarowym, a w szczególności zawierających/ obsługujących transakcje w obrocie towarowym i dziś handlujących z Wielką Brytanią.

Polecane w szczególności dla działów:

 • spedycji;
 • logistyki;
 • zakupów;
 • handlowego;
 • księgowości.

Korzyści dla uczestników:

 • poznasz obowiązki podmiotu uczestniczącego w wymianie towarowej z GB po zmianach;
 • będziesz umiał zidentyfikować taryfowe i pozataryfowe ograniczenia z GB po zmianach;
 • będziesz wiedział, jakie dokumenty wymagane są do właściwego udokumentowania transakcji w imporcie oraz eksporcie z GB po zmianach;
 • dowiesz się, jak rozliczać transakcje w księgowości;
 • dowiesz się, jak unikać błędów;
 • dowiesz się, na jakie aspekty zwracać szczególną uwagę;
 • poznasz zmiany, jakie czekają nas w najbliższej przyszłości;
 • dowiesz się co zrobić w momencie wykrycia nieprawidłowości.

To wyjątkowe szkolenie dedykowane jest dla wszystkich uczestników zawierających/obsługujących transakcje w obrocie towarowym, a w szczególności zawierających/obsługujących transakcje w obrocie towarowym i dziś handlujących z Wielką Brytanią.
Polecane w szczególności dla działów:

 • spedycji;
 • logistyki;
 • zakupów;
 • handlowego;
 • księgowości.

Szkolenie dotyczy uwarunkowań obrotu towarowego z Wielką Brytanią po Brexicie. Zapoznasz się z dokumentowaniem transakcji obrotu towarowego UE-GB. Dowiesz się jakie formalności trzeba wypełniać po opuszczeniu GB Unii Europejskiej! Szkolenie będzie skupiało się na praktycznych problemach mogących wystąpić oraz przedstawieniu najlepszych metod ich rozwiązania.

Korzyści dla uczestników:

 • poznasz obowiązki podmiotu uczestniczącego w wymianie towarowej z GB po zmianach;
 • będzie umiał zidentyfikować taryfowe i pozataryfowe ograniczenia z GB po zmianach;
 • będziesz wiedział jakie dokumenty wymagane są do właściwego udokumentowania transakcji w imporcie oraz eksporcie z GB po zmianach;
 • dowiesz się jak rozliczać transakcje w księgowości;
 • dowiesz się jak unikać błędów;
 • dowiesz się na jakie aspekty zwracać szczególną uwagę;
 • poznasz zmiany jakie czekają nas w najbliższej przyszłości;
 • dowiesz się co zrobić w momencie wykrycia nieprawidłowości.

Dowiesz się o:
✔Systemie GVMS 
✔EORI
✔EAD/MRN. EAD i MRN 
✔Numerze GMR 
✔Systemie GB Safety & Security

Program szkolenia

 1. Umowa o wystąpieniu GB z UE.
 2. Konsekwencje dla administracji publicznej, przedsiębiorstw i obywateli od 1 stycznia 2021 r.
 3. BREXIT i jego wpływ na Twoje przedsiębiorstwo.
 4. Nowe obowiązki przedsiębiorców, w tym:
  • Składanie zgłoszenia celnego przy imporcie towarów z Wielkiej Brytanii, eksporcie do tego kraju lub przy przemieszczaniu towarów przez jego terytorium,
  • Ewentualne przedstawienie – oprócz zgłoszenia celnego – danych dotyczących bezpieczeństwa i ochrony,
  • Uzyskanie specjalnego pozwolenia na import lub eksport niektórych towarów (np. odpadów, niektórych niebezpiecznych chemikaliów, organizmów modyfikowanych genetycznie),
  • Dopełnienie dodatkowych formalności przy imporcie z GB lub eksporcie do tego kraju wyrobów akcyzowych, jak alkohol, tytoń lub paliwa,
  • Rozliczenie VAT, co do zasady, w kraju UE, do którego następuje import towarów z GB (towary eksportowane do GB będą zwolnione z VAT w UE, ale przy przywozie do GB będą one podlegać obowiązującym tam wymogom w zakresie VAT),
  • Przestrzegać innych zasad i procedur w zakresie VAT w odniesieniu do transakcji realizowanych z GB niż w przypadku transakcji wewnątrz UE.
 5. Etapowe wdrożenie kontroli granicznej w GB po okresie przejściowym.
 6. 1 stycznia 2022 r. – kolejne etapy kontroli na granicy GB – UE
 7. Taryfa celna GB.
 8. Dokumentacja po 1 stycznia 2021 roku.
 9. Wystąpienie Zjednoczonego Królestwa z UE, a przepisy UE w dziedzinie pozwoleń na przywóz/wywóz niektórych towarów.
 10. Scenariusze zmian.

Cena zawiera:

 • 7 godzin dydaktycznych warsztatów.
 • Dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia.
 • Autorskie materiały szkoleniowe (w formie PDF – przesłane przed rozpoczęciem szkolenia).
 • Zaświadczenia o przebytym szkoleniu dla każdego uczestnika.

Wymagania techniczne:

 • komputer lub telefon z dostępem do Internetu,
 • przeglądarka internetowa,
 • głośniki lub słuchawki,
 • kamera, mikrofon

Co powiedzieli uczestnicy o tym szkoleniu:

Doceniam, że prowadząca na bieżąco odpowiadała na nasze pytania.

uczestniczka szkolenia

lipiec 2023 r.

Zaczynam pracę z tematyką celną, więc całość szkolenia była pomocna, zwłaszcza analiza dokumentów celnych krok po kroku.

uczestnik szkolenia

wrzesień 2023 r.