BREXIT – zmiany w obrocie towarowym po 1 stycznia 2021 r. i nowości 2022 r.

To wyjątkowe szkolenie dedykowane jest dla wszystkich uczestników zawierających/obsługujących transakcje w obrocie towarowym, a w szczególności zawierających/obsługujących transakcje w obrocie towarowym i dziś handlujących z Wielką Brytanią.
Polecane w szczególności dla działów:

 • spedycji;
 • logistyki;
 • zakupów;
 • handlowego;
 • księgowości.

Szkolenie dotyczy uwarunkowań obrotu towarowego z Wielką Brytanią po Brexicie. Zapoznasz się z dokumentowaniem transakcji obrotu towarowego UE-GB. Dowiesz się jakie formalności trzeba wypełniać po opuszczeniu GB Unii Europejskiej! Szkolenie będzie skupiało się na praktycznych problemach mogących wystąpić oraz przedstawieniu najlepszych metod ich rozwiązania.

Korzyści dla uczestników:

 • poznasz obowiązki podmiotu uczestniczącego w wymianie towarowej z GB po zmianach;
 • będzie umiał zidentyfikować taryfowe i pozataryfowe ograniczenia z GB po zmianach;
 • będziesz wiedział jakie dokumenty wymagane są do właściwego udokumentowania transakcji w imporcie oraz eksporcie z GB po zmianach;
 • dowiesz się jak rozliczać transakcje w księgowości;
 • dowiesz się jak unikać błędów;
 • dowiesz się na jakie aspekty zwracać szczególną uwagę;
 • poznasz zmiany jakie czekają nas w najbliższej przyszłości;
 • dowiesz się co zrobić w momencie wykrycia nieprawidłowości.

Dowiesz się o:
✔Systemie GVMS 
✔EORI
✔EAD/MRN. EAD i MRN 
✔Numerze GMR 
✔Systemie GB Safety & Security

Program szkolenia

 1. Umowa o wystąpieniu GB z UE.
 2. Konsekwencje dla administracji publicznej, przedsiębiorstw i obywateli od 1 stycznia 2021 r.
 3. BREXIT i jego wpływ na Twoje przedsiębiorstwo.
 4. Nowe obowiązki przedsiębiorców, w tym:
  • Składanie zgłoszenia celnego przy imporcie towarów z Wielkiej Brytanii, eksporcie do tego kraju lub przy przemieszczaniu towarów przez jego terytorium,
  • Ewentualne przedstawienie – oprócz zgłoszenia celnego – danych dotyczących bezpieczeństwa i ochrony,
  • Uzyskanie specjalnego pozwolenia na import lub eksport niektórych towarów (np. odpadów, niektórych niebezpiecznych chemikaliów, organizmów modyfikowanych genetycznie),
  • Dopełnienie dodatkowych formalności przy imporcie z GB lub eksporcie do tego kraju wyrobów akcyzowych, jak alkohol, tytoń lub paliwa,
  • Rozliczenie VAT, co do zasady, w kraju UE, do którego następuje import towarów z GB (towary eksportowane do GB będą zwolnione z VAT w UE, ale przy przywozie do GB będą one podlegać obowiązującym tam wymogom w zakresie VAT),
  • Przestrzegać innych zasad i procedur w zakresie VAT w odniesieniu do transakcji realizowanych z GB niż w przypadku transakcji wewnątrz UE.
 5. Etapowe wdrożenie kontroli granicznej w GB po okresie przejściowym.
 6. 1 stycznia 2022 r. – kolejne etapy kontroli na granicy UK – UE
 7. Taryfa celna GB.
 8. Dokumentacja po 1 stycznia 2021 roku.
 9. Wystąpienie Zjednoczonego Królestwa z UE, a przepisy UE w dziedzinie pozwoleń na przywóz/wywóz niektórych towarów.
 10. Scenariusze zmian w 2022 roku.

Minimalne wymagania sprzętowe dla uczestników:

 • komputer lub telefon z dostępem do Internetu,
 • przeglądarka internetowa,
 • głośniki lub słuchawki,
 • kamera, mikrofon

Cena zawiera:

 • 7 godzin dydaktycznych warsztatów.
 • Dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia.
 • Autorskie materiały szkoleniowe (w formie PDF – przesłane przed rozpoczęciem szkolenia).
 • Zaświadczenia o przebytym szkoleniu dla każdego uczestnika.
Statek towarowy

Data

13 stycznia 2021
Zakończone!

Czas

09:30 - 15:30

Koszt

599 zł netto

Etykiety

On-line,
Popularne

Lokalizacja

On-line

Organizator

Vademecum - Konferencje i Szkolenia
Telefon
+48 71 341 85 10
Email
vade@vade.com.pl
Strona WWW
https://vade.com.pl

Comments are closed