Kompetencje twarde

Kompetencje twarde, nazywane również umiejętnościami technicznymi lub umiejętnościami zawodowymi, odnoszą się do konkretnych umiejętności, wiedzy i doświadczenia związanych z wykonywaną pracą lub zawodem. W kontekście biznesowym, kompetencje twarde obejmują zdolności techniczne, znajomość narzędzi, technologii, procedur oraz specjalistyczną wiedzę niezbędną do wykonywania określonych zadań lub zajmowania określonych stanowisk.

Przykłady kompetencji twardych mogą obejmować umiejętność obsługi konkretnego oprogramowania, znajomość języków programowania, umiejętność projektowania graficznego, znajomość prawa podatkowego, zdolności analityczne, umiejętność obsługi maszyn lub urządzeń, oraz wszelkie inne specjalistyczne umiejętności wymagane w danej dziedzinie zawodowej.

Kompetencje twarde są istotne dla wykonywania konkretnych zadań i funkcji w firmie oraz mogą być mierzalne i łatwiej weryfikowalne niż kompetencje miękkie. Kształtowanie i rozwijanie zarówno kompetencji twardych, jak i miękkich jest kluczowe dla sukcesu zawodowego i rozwoju kariery zawodowej.


Chcesz rozwinąć swoje kompetencje twarde? Poznaj nasze szkolenia dla firm i wybierz coś dla siebie.

Zobacz inne definicje