FRIS

Szkolenia FRIS® to warsztaty oparte na polskim narzędziu diagnostyczno-rozwojowym, które trafnie określa i opisuje naturalny sposób myślenia oraz działania. Dzięki FRIS® można szybko zdobyć wiedzę o sobie i innych, co pozwala lepiej zrozumieć predyspozycje i w pełni wykorzystać potencjał w pracy, relacjach i rozwoju osobistym. Szkolenia te uczą, jak ludzie podejmują decyzje i rozwiązują problemy, a także pomagają budować skuteczne zespoły, udoskonalając komunikację i relacje w pracy. FRIS® jest prosty, intuicyjny i oparty na polskich badaniach, dzięki czemu jest dobrze dopasowany do polskich realiów.

Dowiedz się więcej o naszych szkoleniach diagnozowania stylu myślenia FRIS.

Zobacz inne definicje