Kaizen

Kaizen to japońska filozofia ciągłego doskonalenia we wszystkich aspektach życia, zarówno osobistego, jak i zawodowego. Termin ten składa się z dwóch słów: „kai” (zmiana) i „zen” (na lepsze), co razem oznacza „zmianę na lepsze”. W kontekście biznesowym, Kaizen odnosi się do działań mających na celu nieustanne i stopniowe poprawianie procesów produkcyjnych, administracyjnych, menedżerskich i biznesowych. Filozofia ta zakłada, że każdy pracownik organizacji może przyczynić się do jej ulepszenia, poprzez identyfikację i eliminację marnotrawstwa oraz optymalizację procesów pracy.

Kaizen promuje kulturę otwartości na zmiany, zaangażowanie wszystkich pracowników w proces doskonalenia oraz dążenie do perfekcji poprzez małe, ale regularne ulepszenia. Jest to podejście zorientowane na klienta, gdzie priorytetem jest zwiększenie wartości oferowanej produktów i usług. Wdrażanie Kaizen w organizacji wymaga zaangażowania zarówno pracowników niższego szczebla, jak i kadry zarządzającej, a jego efektywność widoczna jest w długoterminowej perspektywie poprzez poprawę jakości, efektywności oraz zadowolenia klientów i pracowników.

Dowiedz się więcej na naszym szkoleniu Kaizen personalny.

Zobacz inne definicje