Kaizen personalny

Jak zadbać o naszą produktywność osobistą i skutecznie rozwijać kompetencje

W gospodarce opartej na wiedzy sukces przypada w udziale tym, którzy dobrze znają samych siebie, swoje mocne strony, system wartości oraz metody i styl pracy.
Peter F. Drucker

Jak poradzić sobie w świecie nadmiaru, skomplikowania, złożoności, przebodźcowania?

Żyjemy w czasach, kiedy wszystko dynamicznie się zmienia. Każdy dzień dostarcza nam mnóstwa nowych informacji, wyzwań i problemów. To świat nieprzewidywalny, niepewny, niejednoznaczny. Przeciwwagą dla niego jest umiejętność radzenia sobie z przeciążeniem kognitywnym, umiejętność zarządzania aktywnościami i zasobami (w tym informacyjnymi), świadomość konieczności zmiany sposobu myślenia, oraz umiejętność skutecznego rozwijania kompetencji.

Powinniśmy zastanowić się nad tym: Jak szkodzi nam nadmiar i skomplikowanie? Co wpływa na naszą produktywność, a co ją zabiera? Na co marnujemy najwięcej czasu? Czego marnujemy najwięcej? Czy myślimy tandetnie? Czy uczymy się skutecznie? Czy jesteśmy uważni i potrafimy się koncentrować na działaniach? Co z naszą organizacją pracy? Jak definiujemy cele? Czy planujemy? Czy wiemy w czym jesteśmy dobrzy?

Warsztaty Kaizen Personalny

To tylko wybrane pytania, na które spróbujemy poszukać odpowiedzi podczas szkolenia. Nasza droga do doskonalenia będzie wiodła ścieżkami zasad i instrumentów nauk o zarządzaniu, szczególnie tzw. szczupłego zarządzania (Lean), psychologii, kognitywistyki i zdrowego rozsądku, a wszystko to w duchu małych kroków Kaizen.

 

Program szkolenia

Wykładowca

Adresaci

Informacje organizacyjne

 1. 1
  Produktywność, skuteczność działania i marnotrawstwo w życiu osobistym, oraz zawodowym 
  • Czym jest produktywność i co na nią wpływa?
  • Kaizen personalny jako podejście do ciągłego i produktywnego doskonalenia naszych działań
  • Wpływ całościowego spojrzenia i analizy kontekstu na jakość i skuteczność naszej pracy
  • Czym jest wielozadaniowość i czy ma sens?
  • O gromadzeniu danych i informacji - sztuka aktywnego słuchania, obserwowania i zadawania pytań
  • Jak dostrzegać marnotrawstwo (muda)?
  • Źródła marnotrawstwa w obszarze aktywności zawodowych i osobistych
 2. 2
  Zasady i instrumenty Kaizenu personalnego 
  • Diagnozowanie stanu istniejącego
  • Definiowanie celów, planowanie pracy
  • Ile czasu marnotrawimy i na co? - identyfikacja największych złodziei czasu, wprowadzenie przepływu, organizacja pracy, zarządzanie sobą w czasie
  • Checklist czy kanban?
  • Myślenie wizualne i zarządzanie wizualne w służbie produktywności
  • Pięć zasad zarządzania stanowiskiem pracy (5S)
  • Dlaczego niektóre zespoły są produktywne, a inne nie? – o współpracy i pracy zespołowej
  • Zarządzanie informacją – jak poradzić sobie z tsunami informacyjnym i przebodźcowaniem
  • Skuteczne rozwiązywanie problemów (z zastosowaniem m.in. 5Why, diagramu Ishikawy, Raportu A3/A3 Thinking)
 3. 3
  Myślenie twórcze – bo nie jesteśmy w stanie rozwiązać problemu tą samą drogą, którą go stworzyliśmy
  • Kreatywność w dobie AI
  • Wybrane zasady i instrumenty twórczego myślenia
 4. 4
  Myślenie krytyczne – czyli o myśleniu racjonalnym
  • O faktach, opiniach i fałszu
  • Filtry poznawcze
  • Wpływ schematów rozumowania i błędów poznawczych na postrzeganie rzeczywistości – czyli o tym, jak bardzo się mylimy
 5. 5
  Wsparcie w procesie samodoskonalenia
  • Otoczenie a produktywność
  • Prezentowanie wyników pracy w duchu Zen
  • Zarządzanie uważnością (mindfulness) i poprawa koncentracji
  • Sztuka odpoczywania – bo jeżeli chcesz przyspieszyć, musisz zwolnić
  • Skuteczne rozwijanie kompetencji – czyli jak uczyć się, żeby to miało sens
  • Psychologia pozytywna
 6. 6
  Budowanie strategii rozwoju kompetencji w świecie VUCA, cyber-fizycznym i AI
  • O kompetencjach w XXI wieku
  • Opracowanie skrojonej na miarę strategii rozwijania kompetencji
 7. 7
  Podsumowanie

Iwona Burka

Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu, wykładowca uczelniany, adiunkt w Akademii Górnośląskiej w Katowicach, trener biznesu. Wieloletni praktyk w zakresie wdrażania i optymalizowania systemów zarządzania w organizacjach. Uczestniczka konferencji naukowych krajowych i międzynarodowych, autorka i współautorka licznych publikacji z zakresu systemów zarządzania, filozofii Kaizen i koncepcji Lean, w tym książki "Lean Service w teorii i praktyce" poświęconej problematyce eliminowania marnotrawstwa w organizacjach usługowych. W swoich działaniach łączy pracę naukową z praktyką w biznesie. Od ponad dwudziestu lat usprawnia procesy w organizacjach, prowadzi doradztwo dla przedsiębiorstw, treningi biznesowe, lektoraty i webinary. Jej pasją jest upraszczanie, eliminowanie marnotrawstwa, złożoności i skomplikowania, a co za tym idzie zwiększanie produktywności. Jest, jak sama siebie określa, „Simplicity Designerem”, który nieustannie doskonali swój mindset, rozwijając i promując różne sposoby myślenia. Chodzi o to, by radzić sobie w świecie złożonym, skomplikowanym, niejednoznacznym i niepewnym, w świecie, w którym nasze aktywności coraz częściej zastępują maszyny i algorytmy. Jako pasjonatka efektywnego działania, skupia się też na mądrym i sprawnym uczeniu się, włączając w procesy edukacyjne myślenie twórcze, krytyczne, produktywne oraz wizualne. W Akademii Górnośląskiej opiekuje się Kołem Naukowym Zarządzania „Modny Umysł”.

„Kaizen personalny” to warsztaty pełne zabaw, gier i humoru, których celem jest zwiększenie produktywności osobistej, żeby wygospodarować czas na odpoczynek i myślenie.

Podczas szkolenia uczestnicy poznają między innymi zasady filozofii Kaizen i możliwości jej stosowania w rozwoju osobistym, podnoszeniu kompetencji własnych oraz umiejętności pracowników i współpracowników. Dowiedzą się też jakie instrumenty można wykorzystywać do zwiększania efektywności działań, aby stworzyć swoją własną strategię rozwoju i trwałej poprawy efektywności pracy zarówno na gruncie zawodowym, jak i osobistym. Nauczą się identyfikować oraz minimalizować marnotrawstwo wszechobecne w życiu każdego z nas, poprawiać jakość myślenia, aktywnie słuchać, skutecznie obserwować i mądrze pytać. Uczestnicy dowiedzą się dlaczego niektóre zespoły są produktywne, a inne nie, oraz jak wspierać produktywność.

Na jakie problemy odpowiada szkolenie?

 • problemy z radzeniem sobie z przeciążeniem poznawczym, głównie tzw. tsunami informacyjnym
 • trudności z organizowaniem pracy i aktywności, z definiowaniem celów oraz planowanie
 • trudności z dostrzeganiem marnotrawstwa
 • nieświadomość wpływu schematów myślenia oraz filtrów poznawczych na wnioskowanie
 • problemy z myśleniem nieszablonowym

Jakie narzędzia otrzymają uczestnicy?

 • 7 muda – lista źródeł marnotrawstwa
 • narzędzia Kaizenu personalnego umożliwiające zbudowanie własnego systemu zarządzania aktywnościami
 • zasady oraz instrumenty myślenia twórczego (kreatywności) oraz krytycznego (racjonalności)
 • wybrane instrumenty myślenia wizualnego
 • wybrane narzędzia skutecznego rozwiązywania problemów
 • zestaw zasad budowania strategii rozwijania kompetencji oraz lista kompetencji XXI wieku
 • zestaw narzędzi wspierania produktywności
 • zasady budowania skutecznych zespołów

Korzyści dla organizacji

 • wzrost produktywności
 • umiejętność organizowania pracy, zadań oraz planowania i definiowania celów
 • umiejętność identyfikowania oraz minimalizowania marnotrawstwa
 • skuteczne rozwiązywanie problemów
 • umiejętność wykorzystania w pracy myślenia twórczego, krytycznego, wizualnego i holistycznego

jak zadbać o naszą produktywność osobistą i skutecznie rozwijać kompetencje

W gospodarce opartej na wiedzy sukces przypada w udziale tym, którzy dobrze znają samych siebie, swoje mocne strony, system wartości oraz metody i styl pracy.

Peter F. Drucker

Jak poradzić sobie w świecie nadmiaru, skomplikowania, złożoności, przebodźcowania?

Żyjemy w czasach, kiedy wszystko dynamicznie się zmienia. Każdy dzień dostarcza nam mnóstwa nowych informacji, wyzwań i problemów. To świat nieprzewidywalny, niepewny, niejednoznaczny. Przeciwwagą dla niego jest umiejętność radzenia sobie z przeciążeniem kognitywnym, umiejętność zarządzania aktywnościami i zasobami
(w tym informacyjnymi), świadomość konieczności zmiany sposobu myślenia, oraz umiejętność skutecznego rozwijania kompetencji.

Powinniśmy zastanowić się nad tym: Jak szkodzi nam nadmiar i skomplikowanie? Co wpływa na naszą produktywność, a co ją zabiera? Na co marnujemy najwięcej czasu? Czego marnujemy najwięcej? Czy myślimy tandetnie? Czy uczymy się skutecznie? Czy jesteśmy uważni i potrafimy się koncentrować na działaniach?
Co z naszą organizacją pracy? Jak definiujemy cele? Czy planujemy? Czy wiemy w czym jesteśmy dobrzy?

To tylko wybrane pytania, na które spróbujemy poszukać odpowiedzi podczas szkolenia. Nasza droga do doskonalenia będzie wiodła ścieżkami zasad i instrumentów nauk o zarządzaniu, szczególnie tzw. szczupłego zarządzania (Lean), psychologii, kognitywistyki i zdrowego rozsądku, a wszystko to w duchu małych kroków Kaizen.

„Kaizen personalny” to warsztaty pełne zabaw, gier i humoru, których celem jest zwiększenie produktywności osobistej, żeby wygospodarować czas na odpoczynek i myślenie.

Podczas szkolenia uczestnicy poznają między innymi zasady filozofii Kaizen i możliwości jej stosowania w rozwoju osobistym, podnoszeniu kompetencji własnych oraz umiejętności pracowników i współpracowników. Dowiedzą się też jakie instrumenty można wykorzystywać do zwiększania efektywności działań, aby stworzyć swoją własną strategię rozwoju i trwałej poprawy efektywności pracy zarówno na gruncie zawodowym, jak i osobistym. Nauczą się identyfikować oraz minimalizować marnotrawstwo wszechobecne w życiu każdego z nas, poprawiać jakość myślenia, aktywnie słuchać, skutecznie obserwować i mądrze pytać. Uczestnicy dowiedzą się dlaczego niektóre zespoły są produktywne, a inne nie, oraz jak wspierać produktywność.

Najważniejszym i największym triumfem człowieka jest zwycięstwo nad samym sobą.
Platon

Na jakie problemy odpowiada szkolenie?

 • problemy z radzeniem sobie z przeciążeniem poznawczym, głównie tzw. tsunami informacyjnym
 • trudności z organizowaniem pracy i aktywności, z definiowaniem celów oraz planowaniem
 • trudności z dostrzeganiem marnotrawstwa
 • nieświadomość wpływu schematów myślenia oraz filtrów poznawczych na wnioskowanie
 • problemy z myśleniem nieszablonowym

Jakie narzędzia otrzymają uczestnicy?

 • 7 muda – lista źródeł marnotrawstwa
 • narzędzia Kaizenu personalnego umożliwiające zbudowanie własnego systemu zarządzania aktywnościami
 • zasady oraz instrumenty myślenia twórczego (kreatywności) oraz krytycznego (racjonalności)
 • wybrane instrumenty myślenia wizualnego
 • wybrane narzędzia skutecznego rozwiązywania problemów
 • zestaw zasad budowania strategii rozwijania kompetencji oraz lista kompetencji XXI wieku
 • zestaw narzędzi wspierania produktywności
 • zasady budowania skutecznych zespołów

Korzyści dla organizacji

 • wzrost produktywności
 • umiejętność organizowania pracy, zadań oraz planowania i definiowania celów
 • umiejętność identyfikowania oraz minimalizowania marnotrawstwa
 • skuteczne rozwiązywanie problemów
 • umiejętność wykorzystania w pracy myślenia twórczego, krytycznego, wizualnego
  i holistycznego

Program szkolenia

Produktywność, skuteczność działania i marnotrawstwo w życiu osobistym, oraz zawodowym 

 • Czym jest produktywność i co na nią wpływa?
 • Kaizen personalny jako podejście do ciągłego i produktywnego doskonalenia naszych działań
 • Wpływ całościowego spojrzenia i analizy kontekstu na jakość i skuteczność naszej pracy
 • Czym jest wielozadaniowość i czy ma sens?
 • O gromadzeniu danych i informacji – sztuka aktywnego słuchania, obserwowania
  i zadawania pytań
 • Jak dostrzegać marnotrawstwo (muda)?
 • Źródła marnotrawstwa w obszarze aktywności zawodowych i osobistych

Zasady i instrumenty Kaizenu personalnego 

 • Diagnozowanie stanu istniejącego
 • Definiowanie celów, planowanie pracy
 • Ile czasu marnotrawimy i na co? – identyfikacja największych złodziei czasu, wprowadzenie przepływu, organizacja pracy, zarządzanie sobą w czasie
 • Checklist czy kanban?
 • Myślenie wizualne i zarządzanie wizualne w służbie produktywności
 • Pięć zasad zarządzania stanowiskiem pracy (5S)
 • Dlaczego niektóre zespoły są produktywne, a inne nie? – o współpracy i pracy zespołowej
 • Zarządzanie informacją – jak poradzić sobie z tsunami informacyjnym i przebodźcowaniem
 • Skuteczne rozwiązywanie problemów (z zastosowaniem m.in. 5Why, diagramu Ishikawy, Raportu A3/A3 Thinking)

Myślenie twórcze – bo nie jesteśmy w stanie rozwiązać problemu tą samą drogą, którą go stworzyliśmy

 • Kreatywność w dobie AI
 • Wybrane zasady i instrumenty twórczego myślenia

Myślenie krytyczne – czyli o myśleniu racjonalnym

 • O faktach, opiniach i fałszu
 • Filtry poznawcze
 • Wpływ schematów rozumowania i błędów poznawczych na postrzeganie rzeczywistości – czyli o tym, jak bardzo się mylimy

Wsparcie w procesie samodoskonalenia

 • Otoczenie a produktywność 
 • Prezentowanie wyników pracy w duchu Zen
 • Zarządzanie uważnością (mindfulness) i poprawa koncentracji
 • Sztuka odpoczywania – bo jeżeli chcesz przyspieszyć, musisz zwolnić
 • Skuteczne rozwijanie kompetencji – czyli jak uczyć się, żeby to miało sens
 • Psychologia pozytywna

Budowanie strategii rozwoju kompetencji w świecie VUCA, cyber-fizycznym i AI

 • O kompetencjach w XXI wieku
 • Opracowanie skrojonej na miarę strategii rozwijania kompetencji

Podsumowanie

Nie znalazłeś terminu szkolenia? Obecnie realizujemy je jedynie w formule zamkniętej.

Skontaktuj się z nami, aby porozmawiać o możliwości przeprowadzenia szkolenia zamkniętego dla Twojej organizacji.