INCOTERMS

INCOTERMS to skrót od „International Commercial Terms”, czyli międzynarodowe terminy handlowe, które określają zasady dotyczące odpowiedzialności, kosztów i ryzyka związanych z międzynarodowymi transakcjami handlowymi. INCOTERMS definiują prawa i obowiązki sprzedawcy oraz kupującego w zakresie dostawy towarów, włączając w to moment przeniesienia ryzyka, miejsce dostawy, odpowiedzialność za koszty transportu, ubezpieczenie towarów oraz obowiązki związane z odprawą celna. Dzięki stosowaniu INCOTERMS, strony transakcji mogą uniknąć nieporozumień oraz jednoznacznie ustalić warunki handlowe, co ułatwia skuteczną i klarowną komunikację między partnerami biznesowymi z różnych krajów. INCOTERMS są aktualizowane przez Międzynarodową Izbę Handlową (ICC) w celu uwzględnienia zmieniających się realiów rynkowych oraz przepisów międzynarodowych.


Dowiedz się więcej o naszych szkoleniach INCOTERMS.

Zobacz inne definicje