Warunki handlowe INCOTERMS® 2020

Celem szkolenia jest wyposażenie osób uczestniczących w wiedzę podbudowaną przykładami praktycznymi a dotyczącą reguł INCOTERMS 2010 oraz 2020.

Przedstawione zostaną zasady ogólne nimi rządzące, jak również omówiona zostanie szczegółowo każda z formuł ze szczególnym uwzględnieniem pułapek praktycznych pojawiających się w procesie korzystania z nich. W czasie trwania szkolenia prowadzący poruszy także typowe błędy w stosowaniu reguł i wskaże sposoby ich unikania. Na życzenie uczestników i za ich zgodą, przeanalizowane zostaną praktyczne trudności w toku prowadzenia dostaw w oparciu o poszczególne formuły i wskazane sposoby wyeliminowania zaistniałych problemów.

Omówione zostaną szczegółowo różnice pomiędzy wersją INCOTERMS 2010 a obecną wersją INCOTERMS 2020.

30.08.2024

On-line

699 pln netto

24.10.2024

On-line

699 pln netto

16.12.2024

On-line

699 pln netto

Pobierz program

Program szkolenia

Wykładowca

Adresaci

Informacje organizacyjne

 1. 1
  Wyjaśnienie pojęcia – czym są reguły dostaw Międzynarodowej Izby Handlowej (ICC).
 2. 2
  Rys historyczny – od roku 1936 do wersji obecnej tj.2020.
 3. 3
  INCOTERMS a normy prawa powszechnie obowiązującego.
 4. 4
  Funkcje reguł dostaw.
 5. 5
  INCOTERMS a:
  • dostawa usług,
  • cena dostarczanych dóbr,
  • moment przejścia własności przedmiotu dostawy,
  • parametry wyrobów.
 6. 6
  Adresaci bezpośredni i inne podmioty, które reguły INCOTERMS znać powinny,
 7. 7
  Podział reguł dostaw:
  • ze względu na możliwość stosowania w rożnych gałęziach transportu
  • ze względu na cechy wspólne reguł odzwierciedlone pierwszą literą w tytule danej formuły
 8. 8
  Dokładne omówienie wszystkich reguł dostaw pod kątem:
  • wykonania dostawy,
  • przejścia ryzyka,
  • przejścia kosztów dostawy,
  • dokonania odpraw i pokrycia należności celnych,
  • miejsce wykonania dostawy a miejsce przeznaczenia dostarczanego towaru
  • czas wykonania dostawy a czas dotarcia dóbr do miejsca wskazanego przez kupującego.
 9. 9
  Ubezpieczenia przy regułach CIP oraz CIF:
  • Instytutowe Klauzule Ładunkowe
  • uprawniony do otrzymania odszkodowania.
 10. 10
  Główne koszty i opłaty występujące przy dostawach kontenerowych.
 11. 11
  Zebranie różnic w wersji 2010 i 2020
 12. 12
  Najczęściej popełniane błędy przy stosowaniu reguł INCOTERMS:
  • co innego umowa, co innego życie…
  • …nasz dział finansowy (księgowość) się na to nie zgodzi,
  • …nie walczymy z dużym Klientem – ustępujemy,
  • załadunek towaru po wykonaniu dostawy przez sprzedającego przy regule EXW,
  • dostawa na EXW z fakturą za transport obciążającą kupującego,
  • często zdziwiony kupujący w regułach grupy „C”, czyli gdzie jest mój towar?
 13. 13
  Podsumowanie, pytania, rozpatrzenie problemów występujących w działalności uczestników szkolenia.

Maciej Wyrzykowski

Trener - tematyka prawna, dotycząca transportu i spedycji jest dla niego przedmiotem aktywności zawodowej od roku 2003. Wykładowca akademicki na studiach w zakresie transportu i logistyki w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy. Uczestnicy dotychczasowych szkoleń podkreślają bardzo praktyczne podejście podczas zajęć do analizowanych zagadnień problemowych, poparte oczywiście szeroką i interdyscyplinarną wiedzą zdobytą w pracy spedytora, kierownika transportu, kierowcy transportu drogowego, jak i Inspektora Inspekcji Transportu Drogowego. Prowadził wiele szkoleń i kursów, otrzymując bardzo dobre recenzje za przedstawiany ich uczestnikom zasób wiadomości oraz metodykę przekazywania wiedzy.. Zrealizował setki szkoleń dla firm zajmujących się ich organizacją jak i bezpośrednio dla podmiotów z sektora transportu i spedycji. Tematykę reguł dostaw Międzynarodowej Izby Handlowej podejmuje od kilku lat. Szkolenia w tym zakresie prowadził wielokrotnie. Formuły INCOTERMS 2020 jak i ich poprzednia wersja była i jest wielokrotnie przedmiotem prowadzonych przez trenera usług doradczych.

 • handlowcy dokonujący transakcji towarowych na arenie międzynarodowej,
 • logistycy i spedytorzy w firmach produkcyjnych i handlowych,
 • kadra zarządzająca przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych działających w relacjach międzynarodowych,
 • pracownicy wyspecjalizowanych firm spedycyjnych,
 • osoby zarządzające magazynami i centrami logistycznymi,
 • inne zainteresowane osoby.

Korzyści dla uczestników:
Przyswojenie wiedzy dotyczącej reguł INCOTERMS, pozwalającej na swobodne poruszanie się po poszczególnych formułach i adekwatny do potrzeb własnych ich dobór w kontaktach handlowych. Po szkoleniu Słuchacze mają dysponować wiedzą pozwalającą na wyeliminowanie popełnianych w dotychczasowej praktyce błędów i znać różnice pomiędzy wersją 2010 i 2020. Zdobyta wiedza ma zapewnić niezakłócone uczestnictwo w dostawach towarów na rynku międzynarodowym, zarówno w roli sprzedającego (eksportera) jak i kupującego (importera) jak również wyeliminować ryzyko poniesienia dodatkowych kosztów i nieprzewidzianych strat związanych z owymi dostawami.

Celem szkolenia jest wyposażenie osób uczestniczących w wiedzę podbudowaną przykładami praktycznymi a dotyczącą reguł INCOTERMS 2010 oraz 2020.

Przedstawione zostaną zasady ogólne nimi rządzące, jak również omówiona zostanie szczegółowo każda z formuł ze szczególnym uwzględnieniem pułapek praktycznych pojawiających się w procesie korzystania z nich. W czasie trwania szkolenia prowadzący poruszy także typowe błędy w stosowaniu reguł i wskaże sposoby ich unikania. Na życzenie uczestników i za ich zgodą, przeanalizowane zostaną praktyczne trudności w toku prowadzenia dostaw w oparciu o poszczególne formuły i wskazane sposoby wyeliminowania zaistniałych problemów.

Omówione zostaną szczegółowo różnice pomiędzy wersją INCOTERMS 2010 a obecną wersją INCOTERMS 2020.

Adresaci szkolenia

 • handlowcy dokonujący transakcji towarowych na arenie międzynarodowej,
 • logistycy i spedytorzy w firmach produkcyjnych i handlowych,
 • kadra zarządzająca przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych działających w relacjach międzynarodowych,
 • pracownicy wyspecjalizowanych firm spedycyjnych,
 • osoby zarządzające magazynami i centrami logistycznymi,
 • inne zainteresowane osoby.

Korzyści dla uczestników:
Przyswojenie wiedzy dotyczącej reguł INCOTERMS, pozwalającej na swobodne poruszanie się po poszczególnych formułach i adekwatny do potrzeb własnych ich dobór w kontaktach handlowych. Po szkoleniu Słuchacze mają dysponować wiedzą pozwalającą na wyeliminowanie popełnianych w dotychczasowej praktyce błędów i znać różnice pomiędzy wersją 2010 i 2020. Zdobyta wiedza ma zapewnić niezakłócone uczestnictwo w dostawach towarów na rynku międzynarodowym, zarówno w roli sprzedającego (eksportera) jak i kupującego (importera) jak również wyeliminować ryzyko poniesienia dodatkowych kosztów i nieprzewidzianych strat związanych z owymi dostawami.

Program szkolenia

 1. Wyjaśnienie pojęcia – czym są reguły dostaw Międzynarodowej Izby Handlowej (ICC).
 2. Rys historyczny – od roku 1936 do wersji obecnej tj.2020.
 3. INCOTERMS a normy prawa powszechnie obowiązującego.
 4. Funkcje reguł dostaw.
 5. INCOTERMS a:
  • dostawa usług,
  • cena dostarczanych dóbr,
  • moment przejścia własności przedmiotu dostawy,
  • parametry wyrobów.
 6. Adresaci bezpośredni i inne podmioty, które reguły INCOTERMS znać powinny,
 7. Podział reguł dostaw:
  • ze względu na możliwość stosowania w rożnych gałęziach transportu
  • ze względu na cechy wspólne reguł odzwierciedlone pierwszą literą w tytule danej formuły
 8. Dokładne omówienie wszystkich reguł dostaw pod kątem:
  • wykonania dostawy,
  • przejścia ryzyka,
  • przejścia kosztów dostawy,
  • dokonania odpraw i pokrycia należności celnych,
  • miejsce wykonania dostawy a miejsce przeznaczenia dostarczanego towaru
  • czas wykonania dostawy a czas dotarcia dóbr do miejsca wskazanego przez kupującego.
 9. Ubezpieczenia przy regułach CIP oraz CIF:
  • Instytutowe Klauzule Ładunkowe
  • uprawniony do otrzymania odszkodowania.
 10. Główne koszty i opłaty występujące przy dostawach kontenerowych.
 11. Zebranie różnic w wersji 2010 i 2020
 12. Najczęściej popełniane błędy przy stosowaniu reguł INCOTERMS:
  • co innego umowa, co innego życie…
  • …nasz dział finansowy (księgowość) się na to nie zgodzi,
  • …nie walczymy z dużym Klientem – ustępujemy,
  • załadunek towaru po wykonaniu dostawy przez sprzedającego przy regule EXW,
  • dostawa na EXW z fakturą za transport obciążającą kupującego,
  • często zdziwiony kupujący w regułach grupy „C”, czyli gdzie jest mój towar?
 13. Podsumowanie, pytania, rozpatrzenie problemów występujących w działalności uczestników szkolenia.

Cena zawiera:

 • 7 godzin dydaktycznych warsztatów.
 • Dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia.
 • Autorskie materiały szkoleniowe (w formie PDF – przesłane przed rozpoczęciem szkolenia).
 • Zaświadczenia o przebytym szkoleniu dla każdego uczestnika.

Wymagania techniczne:

 • komputer lub telefon z dostępem do Internetu,
 • przeglądarka internetowa,
 • głośniki lub słuchawki,
 • kamera, mikrofon

Co powiedzieli uczestnicy o tym szkoleniu:

Szczegółowe i praktyczne informacje dotyczące rozkładania się ryzyka w poszczególnych regułach.

W naszej firmie wykorzystujemy tylko FCA i DAP więc mam szersze spojrzenie na inne możliwości.

uczestnik szkolenia

wrzesień 2023 r.

Rzetelne, dobrze przekazana wiedza!

Rozróżnienie reguł Incoterms – dokładne wyjaśnienie różnic. Zdecydowanie zastosuję zdobytą wiedzę w praktyce.

uczestnik szkolenia

listopad 2023 r.

Znakomite!

Odświeżenie poszczególnych warunków Incoterms jest nieocenione. Szkolenie pozwoliło mi uporządkować tematy, aby mieć gotowe argumenty w dyskusjach.

uczestniczka szkolenia

listopad 2023 r.