Organizacja i optymalizacja gospodarki materiałowej w przedsiębiorstwie

Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę na temat:

 • określenia zadań stawianych przed gospodarką materiałową przedsiębiorstwa,
 • zdefiniowania gospodarki materiałowej i jej elementów składowych,
 • określenia uwarunkowań  wpływających na sprawność procesów zaopatrzeniowych i magazynowych,
 • opracowania zakresu zadań i odpowiedzialności osób funkcyjnych w gospodarce materiałowej,
 • określenia parametrów i normatywów planowania zapasów materiałowych w przedsiębiorstwie,
 • określenia wielkości zapasów maksymalnych i zapasów bezpieczeństwa,
 • określenia ekonomicznych wielkości dostaw, czasu składania zamówień i organizacji ich przepływu,
 • dokonania podziału towarów według różnych kryteriów składowania,
 • zaplanowania organizacji funkcjonowania magazynów,
 • określenia czynności operacyjnych poszczególnych procesów magazynowych,
 • dostosowania metod składowania, manipulacji, kompletacji  do właściwości składowanych zapasów,
 • kontroli i koordynacji działań w magazynach różnych branż,
 • podejmowania decyzji dotyczących zarządzania gospodarką magazynową,
 • zmodernizowania i poprawy organizacji działania magazynów istniejących,
 • dokonania kompleksowej oceny magazynów oraz określenie czynników powodujących przestoje i ograniczenia.

Program szkolenia

1. STRUKTURA ORGANIZACYJNA GOSPODARKI MATERIAŁOWEJ W PRZEDSIĘBIORSTWIE

 • rola i miejsce gospodarki materiałowej w strukturze przedsiębiorstwa i jego logistyki,
 • relacje pomiędzy poszczególnymi komórkami odpowiedzialnymi za gospodarkę materiałową,
 • zakresy zadań i odpowiedzialności osób funkcyjnych,
 • uwarunkowania funkcjonowania,
 • struktura organizacyjna gospodarki magazynowej i materiałowej.

2. PODZIAŁ I ASORTYMENT ZAPASÓW

 • podział zapasów według kryterium ważności (metody ABC, XYZ),
 • charakterystyka zapasów oraz ich wpływ na zastosowane metody składowania.

3. ANALIZA POZIOMÓW (WIELKOŚCI) ZAPASÓW

 • czynniki wpływające na wielkość zapasów poszczególnych pozycji asortymentowych,
 • wielkość zapasów bieżących,
 • poziom zapasów bezpieczeństwa,
 • ustalenie i ocena punktu złożenia zamówienia (kiedy zamówić?),
 • wpływ poziomu obsługi klienta na wielkość utrzymywanych zapasów magazynowych.

4. EKONOMIKA DOSTAW

 • ekonomiczna wielkość zamówienia (EWD) – optymalizacja dostaw dla poszczególnych pozycji zapasów (ile zamówić?),
 • wielkość zapasów maksymalnych.

5. ZAGOSPODAROWANIE ZAPASÓW ZALEGAJĄCYCH I NIEROTACYJNYCH

 • wielkość zapasów zalegających i nierotacyjnych,
 • sposoby zagospodarowania zapasów zalegających i nierotacyjnych.

6. MIERNIKI I WSKAŹNIKI  ZAPASÓW

 • podział mierników i wskaźników wykorzystywanych w ocenie zapasów,
 • wskaźniki rotacji zapasów magazynowych, produkcyjnych i innych,
 • możliwości i potrzeby oceny struktury i poziomów zapasów.

7. ORGANIZACJA MAGAZYNÓW W PRZEDSIĘBIORSTWIE W REALIACH GOSPODARKI RYNKOWEJ

 • rola i miejsce magazynów w gospodarce materiałowej przedsiębiorstw,
 • zadania magazynów w zintegrowanych łańcuchach dostaw.

8. TECHNOLOGIA OPERACJI MAGAZYNOWYCH

 • charakterystyka technologicznego procesu magazynowania,
 • organizacja prac magazynowych w przedsiębiorstwie,
 • dostosowanie operacji magazynowych do rodzaju magazynów i poszczególnych ich elementów.

9. ODPOWIEDZIALNOŚĆ MATERIALNA PRACOWNIKÓW ZA POWIERZONE MIENIE

 • dokumenty normujące odpowiedzialność materialną,
 • uwarunkowania prawne normujące kwestie odpowiedzialności materialnej pracowników za powierzone mienie,
 • praktyczne rozwiązania dot. odpowiedzialności materialnej.

10. INWENTARYZACJA SKŁADNIKÓW MAJĄTKU W GOSPODARCE MAGAZYNOWEJ

 • rodzaje inwentaryzacji stosowane w gospodarce magazynowej,
 • metody i sposób przeprowadzenia inwentaryzacji,
 • realizacja procedur inwentaryzacyjnych,
 • błędy w realizacji procesów inwentaryzacyjnych.

11. METODY ROZMIESZCZENIA I KOMPLETACJI ZAPASÓW

 • zasady rozmieszczenia zapasów w magazynach,
 • metoda stałych miejsc składowych,
 • metoda wolnych miejsc składowych,
 • metody mieszane,
 • metody kompletacji zapasów.

12. METODY SKŁADOWANIA ZAPASÓW

 • organizacja tradycyjnych metod składowania,
 • nowoczesne rozwiązania składowania zapasów,

13. SYSTEM ZNAKOWANIA I IDENTYFIKACJI MIEJSC SKŁADOWANIA ORAZ TOWARÓW W OPAKOWANIACH JEDNOSTKOWYCH I ZBIORCZYCH

 • zasady znakowania ładunków w magazynach,
 • oznakowanie miejsc składowania zapasów,
 • organizacja systemu kodów kreskowych zgodna z systemem GS1 (EAN),
 • wykorzystanie kodów wewnętrznych dla usprawnienia przepływu zapasów materiałowych w przedsiębiorstwie,
 • wykorzystanie fal radiowych do identyfikacji zapasów w gospodarce materiałowej – techniki RFID.

Cena zawiera:

 • Dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia.
 • Autorskie materiały szkoleniowe (w formie PDF – przesłane przed rozpoczęciem szkolenia).
 • Zaświadczenia o przebytym szkoleniu dla każdego uczestnika.

Minimalne wymagania sprzętowe dla uczestników:

 • internet o prędkości powyżej 4mbp/s
 • aktualna wersja jednej z przeglądarek: Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari
 • komputery z systemem Windows od wersji 7 w górę, lub MacOS od wersji 10
 • głośniki lub słuchawki
 • kamera, mikrofon
Pobierz ofertę

Data

31 maja 2021 - 1 czerwca 2021
Zakończone!

Czas

09:00 - 15:00

Koszt

952 zł netto

Etykiety

Dwudniowe,
On-line

Lokalizacja

On-line

Organizator

Vademecum - Konferencje i Szkolenia
Telefon
+48 71 341 85 10
Email
vade@vade.com.pl
Strona WWW
https://vade.com.pl

Prowadzący

 • Sławomir Kempka
  Sławomir Kempka
  Doktor nauk ekonomicznych, absolwent Zarządzania i Marketingu w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu w Katedrze Systemów Logistycznych. Specjalista z logistyki i restrukturyzacji przedsiębiorstw, a głównie z zakresu: zarządzania logistycznego przedsiębiorstwem, zarządzania zapasami, kosztów logistycznych, łańcuchów dostaw, procesów logistycznych, gospodarki materiałowej oraz gospodarki magazynowej. Wynikiem tych zainteresowań jest, min. rozprawa doktorska (2003 rok) z zakresu optymalizacji procesów logistycznych oraz 24 prac naukowo – badawczych, z których większość została wdrożona do usprawnienia funkcjonowania przedsiębiorstw różnych branż. Doświadczenie zawodowe zdobywał w przedsiębiorstwach produkcyjnych i logistycznych w Polsce i za granicą. Od 23 lat zajmuje się działalnością szkoleniową i doradczą z zakresu logistyki i zarządzania. W dotychczasowej działalności szkoleniowej i wdrożeniowej realizował specjalistyczne projekty indywidualne dla wielu przedsiębiorstw, dotyczące różnorodnej tematyki z zakresu zarządzania, optymalizacji i funkcjonowania logistyki jako całości, jak również poszczególnych jej elementów. Do jego klientów należą min: Elektrownia „Bełchatów” S.A. – Bełchatów, Zakłady Azotowe „KĘDZIERZYN” S.A. – Kędzierzyn Koźle, Elektrobudowa S.A. – Katowice, Śląska Fabryka Kabli S.A. – Czechowice Dziedzice, Schneider Electric, Kirchhoff Polska – Mielec, Zakłady Azotowe „PUŁAWY” S.A. – Puławy, Multilayer Pipe Company Sp. z o.o. – Strzelin, Alima – Gerber S.A. – Rzeszów, Federal Mogul Gorzyce S.A. – Gorzyce, Grupa Kapitałowa „MIFAMA” – Mikołów, Polmos – Białystok S.A., Polfa – Pabianice, Stalprodukt S.A. – Bochnia, Zott Polska Sp. z o.o., Lumileds S.A. – Pabianice, TRW S.A. – Częstochowa itd.

Comments are closed