Metody oceny dostawców

Podczas szkolenia przedstawimy i przekażemy do użytku własnego wiele narzędzi oceny dostawców wraz z kryteriami, wagami i opisami.

Do tego również metodologia i procedury, czyli kto i jak często powinien przeprowadzać ocenę oraz kwalifikację dostawcy

Program szkolenia

Wykładowca

Informacje organizacyjne

 1. 1
  WYBÓR DOSTAWCÓW W UJĘCIU STRATEGICZNYM Strategiczny Plan Kategorii
  • Analiza rynku dostawców. Narzędzia budowy wiedzy o rynku (RFI – zapytanie o informację, RFP – zapytanie o propozycję, RFQ – zapytanie o ofertę).
  • Przygotowanie Strategii dla kategorii z wykorzystaniem metodologii „Six Bucket”. Określenie kierunków strategicznych rozwoju dostawców i ich kontrybucji do naszego biznesu.
  • Precyzyjne pozycjonowanie na osi siła słabość, profesjonalne narzędzia kupieckie – „Matryca Kraljic” oraz „Model Wiatraka” i model „11Cs”.
  • Budowa w pełni zintegrowanego łańcucha dostaw – metodologia LEAN wykorzystywana w integracji logistycznej z dostawcą (modele: VMI, CS, KANBAN).
  • Budowanie wiedzy o produkcie/usłudze – profesjonalne narzędzie kupieckie „Should Cost Model”.
 2. 2
  WYBÓR DOSTAWCÓW W UJĘCIU TAKTYCZNYM
  • Walidacja dostawcy - Walidacja dostawcy i walidacja oferty – profesjonalne narzędzie kupieckie metoda ”0-10”
  • Walidacja dostawcy - Audyt jako narzędzie walidacji dostawcy – zgodnie z metodologią branży automotive „VDA”
  • Walidacja dostawcy - Analiza stabilności finansowej dostawcy – wskaźnik z-score, „Quick Ratio”  
  • Budowanie modelu kosztowego uwzględniającego wszystkie elementy łańcucha wartości, a nie samą tylko cenę.
  • Przygotowanie negocjacji TCO (całkowity koszt posiadania), oraz przykłady praktycznego zastosowania warsztatów optymalizacyjnych z dostawcami w celu prowadzenia projektów „Value Engineering” (inżynieria wartości). Ćwiczenie w grupach – negocjacja TCO
  • Negocjacje ramowej umowy zakupowej. Najważniejsze zapisy, które gwarantują respektowanie postanowień umowy. Jak w łatwy sposób negocjować kary umowne z dostawcą? Techniki negocjacji kar umownych.
 3. 3
  OCENA I ROZWÓJ DOSTAWCY NA POZIOMIE OPERACYJNYM
  • Metody oceny dostawcy w trakcie trwania współpracy.
  • Narzędzia oceny dostawcy. Jak stworzyć sprawny system monitoringu dostawcy?
  • Narzędzia oceny dostawcy. Jak stworzyć sprawny system monitoringu dostawcy?

Jacek Jarmuszczak

Praktyk, doświadczony manager zakupów, negocjacji zakupowych i strategii generowania oszczędności na międzynarodowych rynkach. Karierę zawodową rozpoczynał w polskich firmach branży FMCG, dla których prowadził negocjacje zakupowe z dostawcami z całego świata. Później dla dobrze znanej marki i lidera w swoim sektorze firmy Philips jako Global Strategic Buyer oraz Regional Project Manager dla obszaru Azji, tworzył strategię zakupową dla swojej kategorii, budował bazę dostawców, zarządzał relacjami oraz prowadził negocjacje handlowe z kluczowymi dostawcami. Później jako szef działu zakupów elektronicznych w Carlsberg Group, zarządzał zespołem który przeprowadzał ok 600 przetargów rocznie dla wszystkich zakładów na całym świecie. Jako Global Category Manager w Grupie Carlsberg, tworzył strategię zakupową i prowadził negocjacje z kluczowymi dostawcami w najbardziej wymagającym obszarze zakupów: IT, usług profesjonalnych oraz floty samochodowej. Ekspert w dziedzinie aukcji elektronicznych oraz e-systemów zarządzania zakupami. Posiada praktyczne doświadczenie w zakresie wdrażania i usprawniania narzędzi elektronicznych wspierających obszar zakupów (Ocena Dostawcy, Zarządzanie Kontraktami, Obieg Zapotrzebowań Wewnętrznych, Aukcje Elektroniczne). Wielomiesięczne kontrakty w Europie Zachodniej, USA, Azji oraz praca w centralnych strukturach globalnej korporacji, dostarczyły ogromnego doświadczenia w zarządzaniu biznesem o charakterze międzykulturowym. Łączna wartość zakupów, które negocjował w trakcie swojego dotychczasowego doświadczenia przekracza miliard Euro i wciąż rośnie.

Podczas szkolenia przedstawimy i przekażemy do użytku własnego wiele narzędzi oceny dostawców wraz z kryteriami, wagami i opisami. Do tego również metodologia i procedury, czyli kto i jak często powinien przeprowadzać ocenę oraz kwalifikację dostawcy

Program szkolenia

I. WYBÓR DOSTAWCÓW W UJĘCIU STRATEGICZNYM Strategiczny Plan Kategorii

 1. Analiza rynku dostawców. Narzędzia budowy wiedzy o rynku (RFI – zapytanie o informację, RFP – zapytanie o propozycję, RFQ – zapytanie o ofertę).
 2. Przygotowanie Strategii dla kategorii z wykorzystaniem metodologii „Six Bucket”. Określenie kierunków strategicznych rozwoju dostawców i ich kontrybucji do naszego biznesu.
 3. Precyzyjne pozycjonowanie na osi siła słabość, profesjonalne narzędzia kupieckie – „Matryca Kraljic” oraz „Model Wiatraka” i model „11Cs”.
 4. Budowa w pełni zintegrowanego łańcucha dostaw – metodologia LEAN wykorzystywana w integracji logistycznej z dostawcą (modele: VMI, CS, KANBAN).
 5. Budowanie wiedzy o produkcie/usłudze – profesjonalne narzędzie kupieckie „Should Cost Model”.


II. WYBÓR DOSTAWCÓW W UJĘCIU TAKTYCZNYM

 1. Walidacja dostawcy
  a) Walidacja dostawcy i walidacja oferty – profesjonalne narzędzie kupieckie metoda ”0-10”
  b) Audyt jako narzędzie walidacji dostawcy – zgodnie z metodologią branży automotive „VDA”
  c) Analiza stabilności finansowej dostawcy – wskaźnik z-score, „Quick Ratio”  
 2. Budowanie modelu kosztowego uwzględniającego wszystkie elementy łańcucha wartości, a nie samą tylko cenę.
 3. Przygotowanie negocjacji TCO (całkowity koszt posiadania), oraz przykłady praktycznego zastosowania warsztatów optymalizacyjnych z dostawcami w celu prowadzenia projektów „Value Engineering” (inżynieria wartości). Ćwiczenie w grupach – negocjacja TCO.
 4. Negocjacje ramowej umowy zakupowej. Najważniejsze zapisy, które gwarantują respektowanie postanowień umowy. Jak w łatwy sposób negocjować kary umowne z dostawcą? Techniki negocjacji kar umownych.


III. OCENA I ROZWÓJ DOSTAWCY NA POZIOMIE OPERACYJNYM

 1. Metody oceny dostawcy w trakcie trwania współpracy.
 2. Narzędzia oceny dostawcy. Jak stworzyć sprawny system monitoringu dostawcy?
 3. Przygotowanie planu rozwoju dostawcy i działań korygujących

Nie znalazłeś terminu szkolenia? Obecnie realizujemy je jedynie w formule zamkniętej.

Skontaktuj się z nami, aby porozmawiać o możliwości przeprowadzenia szkolenia zamkniętego dla Twojej organizacji.