Zarządzanie kategorią zakupową

Zarządzanie kategorią zakupową to proces planowania, organizowania i kontrolowania działań związanych z zakupem i zarządzaniem produktami lub usługami w konkretnej kategorii.

Jest to kluczowy element działalności przedsiębiorstwa, mający na celu zapewnienie, że firma nabywa produkty lub usługi w sposób efektywny, oszczędzając koszty i jednocześnie spełniając wymagania klientów.

Inny termin:

4-5 listopada 2024 r. – Katowice

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

02-03.09.2024

Wrocław

1700 pln netto

Pobierz program

Program szkolenia

Wykładowca

Adresaci

Informacje organizacyjne

 1. 1
  Wartość Dodana realizowana w ramach kategorii zakupowej
  • Jaką wartość realizujesz w swojej firmie? Jaka jest rola działu zakupów oraz Twojej kategorii zakupowej w organizacji?
  • Dla kogo pracujesz? Mapowanie interesariuszy.
  • Z jakimi problemami, wyzwaniami mierzy się nasz biznes? Rozpoznanie potrzeb biznesu.
  • W jaki sposób Twoja kategoria zakupowa kontrybuuje do rozwiązywania tych problemów i wyników firmy?
  • Stworzenie planu zarządzania kategorią zakupową i komunikacji z interesariuszami - Governance Model.
 2. 2
  Procedura liczenia oszczędności
  • Jak rozliczać wartość dodaną kategorii zakupowej i działu zakupów?
  • Pięć dźwigni oszczędnościowych – prezentacja i omówienie. Jak policzyć ROI z działu zakupów?
  • Jakie wskaźniki wartości dodanej mierzyć? Przykłady i zastosowania KPI zakupowych dla kategorii zakupowej.
  • Jak rozliczać oszczędności a jak wartość dodaną w zakupach?
  • Komunikacja z zarządem i interesariuszami dotycząca rozliczania oszczędności, ale również unikania kosztów („cost avoidance”), płynności finansowej, inżynierii wartości, pracochłonności procesów etc…, czyli w jaki sposób podpisać porozumienie z zarządem dotyczące rozliczania oszczędności? Jakich informacji potrzebują i jak zbudować komunikację z głównymi interesariuszami, w celu ustalenia spójnej procedury i zrozumienia jak liczyć oszczędności?
 3. 3
  Organizacja pracy
  • Zarządzanie kategorią – tworzenie strategii dla kategorii zakupowej. Plan i zakres prac związanych z rozwojem kategorii zakupowej.
  • Podział na kategorie. Analiza wydatków – narzędzia analizy, kategoryzacja, wydatków, dostawców.
 4. 4
  Strategiczne zarządzanie dostawcami
  • Zarządzanie dostawcami – plan rozwoju bazy dostawców – narzędzia oceny dostawców dla tworzenia długofalowego planu rozwoju
  • Kategoryzacja dostawców – strategiczni, komercyjni, wąskie gardła.
  • Ocena ryzyka współpracy z dostawcami oraz ocena atrakcyjności klienta oczami dostawców.
  • Strategiczne zarządzanie dostawcami – rozwój alternatyw, konsolidacja.
  • Model zarządzania dostawcami tzw. grupy C.
  • Komunikacja z interesariuszami dotycząca zarządzania bazą dostawców.
  • Podział ról w zarządzaniu dostawcami – manager kategorii vs zakupy lokalne lub interesariusz.
 5. 5
  Analiza ryzyka i plan ciągłości biznesu w kontekście zarządzania dostawcami
  • Wysoki popyt na rynku oraz niska podaż:
   • Analiza łańcucha dostaw – czyli w którym miejscu tworzą się zatory i wąskie gardła?
   • Analiza dostawców „tier 2 „ oraz „tier 3” – czyli dostawców naszego dostawcy
  • Analiza ryzyka – rok 2020 bardziej niż kiedykolwiek nauczył, że konieczne jest tworzenie planów kontynuacji biznesu (contingency plan). Narzędzia analizy ryzyka i tworzenia planu ciągłości biznesu.
  • Analiza rynku, trendów rynkowych, poszukiwanie innowacji, wartości dodanej z dostawców – narzędzia elektroniczne badania rynku, raporty rynkowe.
  • Przygotowanie planu kontynuacji biznesu – „contingency plan” w kontekście potencjalnego zagrożenia braku ciągłości dostaw.
 6. 6
  Plan projektów oszczędnościowych
  • Przygotowanie programu oszczędnościowego – budowa „pipeline” projektów oszczędnościowych, podział ról i obowiązków w realizacji projektów.
  • Przygotowanie narzędzi i metodologii prac w realizacji i monitoringu projektów oszczędnościowych.
  • Projekt sourcingowy – jak zaplanować szczegółowy proces przetargowy, elementy procesu, instrukcja działania dla zespołu przetargowego oraz interesariuszy.
  • Inżynieria wartości – projekty Value Engineering jako jedna z głównych dźwigni oszczędnościowych (dla zakupów direct organizacja warsztatów IGW, dla zakupów indirect IGW podczas sourcingu). W jaki sposób przygotować pipeline oraz warsztaty generujące pomysły oszczędnościowe?
  • Poprawa płynności finansowej firmy – projekty cashflow, CS, VMI, Billing Schedule, ROA, outsourcing strategiczny.
 7. 7
  Analiza kosztowa
  • Zasady tworzenia modelu TCO – szablon modelu TCO dla zakupów direct oraz indirect
  • Analiza modelu Should Cost Model oraz TCO na wybranych przykładach
  • Wykorzystanie modelu TCO w procesie negocjacji i wyboru dostawcy
 8. 8
  Szablon strategii dla kategorii zakupowej
  • Szablon w ppt oraz excel dokumentu „Strategia dla kategorii zakupowej”
  • Omówienie i przykłady uzupełnienia, jak powinna wyglądać strategia dla kategorii zakupowej

Jacek Jarmuszczak

Praktyk, doświadczony manager zakupów, negocjacji zakupowych i strategii generowania oszczędności na międzynarodowych rynkach. Karierę zawodową rozpoczynał w polskich firmach branży FMCG, dla których prowadził negocjacje zakupowe z dostawcami z całego świata. Później dla dobrze znanej marki i lidera w swoim sektorze firmy Philips jako Global Strategic Buyer oraz Regional Project Manager dla obszaru Azji, tworzył strategię zakupową dla swojej kategorii, budował bazę dostawców, zarządzał relacjami oraz prowadził negocjacje handlowe z kluczowymi dostawcami. Później jako szef działu zakupów elektronicznych w Carlsberg Group, zarządzał zespołem który przeprowadzał ok 600 przetargów rocznie dla wszystkich zakładów na całym świecie. Jako Global Category Manager w Grupie Carlsberg, tworzył strategię zakupową i prowadził negocjacje z kluczowymi dostawcami w najbardziej wymagającym obszarze zakupów: IT, usług profesjonalnych oraz floty samochodowej. Ekspert w dziedzinie aukcji elektronicznych oraz e-systemów zarządzania zakupami. Posiada praktyczne doświadczenie w zakresie wdrażania i usprawniania narzędzi elektronicznych wspierających obszar zakupów (Ocena Dostawcy, Zarządzanie Kontraktami, Obieg Zapotrzebowań Wewnętrznych, Aukcje Elektroniczne). Wielomiesięczne kontrakty w Europie Zachodniej, USA, Azji oraz praca w centralnych strukturach globalnej korporacji, dostarczyły ogromnego doświadczenia w zarządzaniu biznesem o charakterze międzykulturowym. Łączna wartość zakupów, które negocjował w trakcie swojego dotychczasowego doświadczenia przekracza miliard Euro i wciąż rośnie.

Jaką wartość dla Twojej firmy generuje kategoria, którą zarządzasz?

Jaki masz pomysł na swoją kategorię?

Dla kogo pracujesz?

Kto pierwszy zorientuje się, jeśli odejdziesz z firmy?

W jaki sposób mierzysz wartość, jaką realizujesz dla firmy?

To tylko kilka pytań, na które odpowiedzi szuka MANAGER KATEGORII.

W trakcie szkolenia odpowiemy na te oraz inne pytania typowo biznesowe. Kategoria zakupowa to mała acz niezależna jednostka biznesowa. Zadaniem MANAGERA KATEGORII jest rozumienie wyzwań naszego biznesu oraz wychodzenie z inicjatywą zmian / usprawnień – pro-aktywność.

Szkolenie to dedykujemy w szczególności: kierownikom i dyrektorom działów zakupów, menedżerom kategorii zakupowych, specjalistom ds. zakupów oraz kupcom kategorii zainteresowanych tematem budowy strategii dla kategorii oraz skutecznym wdrażaniem usprawnień na ich podstawie w oparciu o profesjonalne narzędzia i sprawdzone metody

Zarządzanie kategorią zakupową to proces planowania, organizowania i kontrolowania działań związanych z zakupem i zarządzaniem produktami lub usługami w konkretnej kategorii. Jest to kluczowy element działalności przedsiębiorstwa, mający na celu zapewnienie, że firma nabywa produkty lub usługi w sposób efektywny, oszczędzając koszty i jednocześnie spełniając wymagania klientów.

Jaką wartość dla Twojej firmy generuje kategoria, którą zarządzasz?

Jaki masz pomysł na swoją kategorię?

Dla kogo pracujesz?

Kto pierwszy zorientuje się, jeśli odejdziesz z firmy?

W jaki sposób mierzysz wartość, jaką realizujesz dla firmy?

To tylko kilka pytań, na które odpowiedzi szuka MANAGER KATEGORII.

W trakcie szkolenia odpowiemy na te oraz inne pytania typowo biznesowe. Kategoria zakupowa to mała acz niezależna jednostka biznesowa. Zadaniem MANAGERA KATEGORII jest rozumienie wyzwań naszego biznesu oraz wychodzenie z inicjatywą zmian / usprawnień – pro-aktywność.

Program szkolenia

Moduł 1Wartość Dodana realizowana w ramach kategorii zakupowej

 1. Jaką wartość realizujesz w swojej firmie? Jaka jest rola działu zakupów oraz Twojej kategorii zakupowej w organizacji?
 2. Dla kogo pracujesz? Mapowanie interesariuszy.
 3. Z jakimi problemami, wyzwaniami mierzy się nasz biznes? Rozpoznanie potrzeb biznesu.
 4. W jaki sposób Twoja kategoria zakupowa kontrybuuje do rozwiązywania tych problemów i wyników firmy?
 5. Stworzenie planu zarządzania kategorią zakupową i komunikacji z interesariuszami – Governance Model.

Moduł 2Procedura liczenia oszczędności

 1. Jak rozliczać wartość dodaną kategorii zakupowej i działu zakupów?
 2. Pięć dźwigni oszczędnościowych – prezentacja i omówienie. Jak policzyć ROI z działu zakupów?
 3. Jakie wskaźniki wartości dodanej mierzyć? Przykłady i zastosowania KPI zakupowych dla kategorii zakupowej.
 4. Jak rozliczać oszczędności a jak wartość dodaną w zakupach?
 5. Komunikacja z zarządem i interesariuszami dotycząca rozliczania oszczędności, ale również unikania kosztów („cost avoidance”), płynności finansowej, inżynierii wartości, pracochłonności procesów etc…, czyli w jaki sposób podpisać porozumienie z zarządem dotyczące rozliczania oszczędności? Jakich informacji potrzebują i jak zbudować komunikację z głównymi interesariuszami, w celu ustalenia spójnej procedury i zrozumienia jak liczyć oszczędności?

Moduł 3Organizacja pracy

 1. Zarządzanie kategorią – tworzenie strategii dla kategorii zakupowej. Plan i zakres prac związanych z rozwojem kategorii zakupowej.
 2. Podział na kategorie. Analiza wydatków – narzędzia analizy, kategoryzacja, wydatków, dostawców.

Moduł 4Strategiczne zarządzanie dostawcami

 1. Zarządzanie dostawcami – plan rozwoju bazy dostawców – narzędzia oceny dostawców dla tworzenia długofalowego planu rozwoju.
 2. Kategoryzacja dostawców – strategiczni, komercyjni, wąskie gardła.
 3. Ocena ryzyka współpracy z dostawcami oraz ocena atrakcyjności klienta oczami dostawców.
 4. Strategiczne zarządzanie dostawcami – rozwój alternatyw, konsolidacja.
 5. Model zarządzania dostawcami tzw. grupy C.
 6. Komunikacja z interesariuszami dotycząca zarządzania bazą dostawców.
 7. Podział ról w zarządzaniu dostawcami – manager kategorii vs zakupy lokalne lub interesariusz.

Moduł 5Analiza ryzyka i plan ciągłości biznesu w kontekście zarządzania dostawcami

 1. Wysoki popyt na rynku oraz niska podaż
  • Analiza łańcucha dostaw – czyli w którym miejscu tworzą się zatory i wąskie gardła?
  • Analiza dostawców „tier 2 „ oraz „tier 3” – czyli dostawców naszego dostawcy
 2. Analiza ryzyka – rok 2020 bardziej niż kiedykolwiek nauczył, że konieczne jest tworzenie planów kontynuacji biznesu (contingency plan). Narzędzia analizy ryzyka i tworzenia planu ciągłości biznesu.
 3. Analiza rynku, trendów rynkowych, poszukiwanie innowacji, wartości dodanej z dostawców – narzędzia elektroniczne badania rynku, raporty rynkowe.
 4. Przygotowanie planu kontynuacji biznesu – „contingency plan” w kontekście potencjalnego zagrożenia braku ciągłości dostaw.

Moduł 6Plan projektów oszczędnościowych

 1. Przygotowanie programu oszczędnościowego – budowa „pipeline” projektów oszczędnościowych, podział ról i obowiązków w realizacji projektów.
 2. Przygotowanie narzędzi i metodologii prac w realizacji i monitoringu projektów oszczędnościowych.
 3. Projekt sourcingowy – jak zaplanować szczegółowy proces przetargowy, elementy procesu, instrukcja działania dla zespołu przetargowego oraz interesariuszy.
 4. Inżynieria wartości – projekty Value Engineering jako jedna z głównych dźwigni oszczędnościowych (dla zakupów direct organizacja warsztatów IGW, dla zakupów indirect IGW podczas sourcingu). W jaki sposób przygotować pipeline oraz warsztaty generujące pomysły oszczędnościowe?
 5. Poprawa płynności finansowej firmy – projekty cashflow, CS, VMI, Billing Schedule, ROA, outsourcing strategiczny.

Moduł 7Analiza kosztowa

 1. Zasady tworzenia modelu TCO – szablon modelu TCO dla zakupów direct oraz indirect
 2. Analiza modelu Should Cost Model oraz TCO na wybranych przykładach
 3. Wykorzystanie modelu TCO w procesie negocjacji i wyboru dostawcy

Moduł 8Szablon strategii dla kategorii zakupowej

 1. Szablon w ppt oraz excel dokumentu „Strategia dla kategorii zakupowej”
 2. Omówienie i przykłady uzupełnienia, jak powinna wyglądać strategia dla kategorii zakupowej

W cenie uwzględniono koszty:

 • 16 godzin lekcyjnych intensywnych warsztatów,
 • materiałów szkoleniowych i pomocniczych,
 • serwisu kawowego oraz lunchu,
 • imiennego zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

Miejsce szkolenia:
WenderEdu Business Center, ul. Św. Józefa 1/3

Informacja dodatkowa:
Koszt noclegu w WenderEdu Business Center w pok. 1-os. ze śniadaniem wynosi 225 zł brutto

Co powiedzieli uczestnicy o tym szkoleniu:

Będę bardzo polecać, zarówno trenera jak i firmę szkoleniową

uczestnik szkolenia

maj 2024 r.

Narzędzia udostępnione i zaprezentowane w czasie szkolenia.

Wykorzystam je na pewno w swojej pracy

uczestnik szkolenia

maj 2024.

Przykłady z życia.

Jasna i luźna forma prowadzenia zajęć.

uczestnik szkolenia

maj 2024 r.